IRT 3000

vsebina

Fluidna tehnika 2017

17.08.2017

Poletje je na višku, prav tako pa priprave na izvedbo mednarodne konference Fluidna Tehnika/Fluid Power 2017, ki bo potekala v Mariboru, v Kongresnem centru Habakuk, 14. in 15. septembra 2017.

Z željo, da bi bili čim bolje in pravočasno informirani o sami vsebini in programu konference, novih razstavljavcih ter ostalem dogajanju, prilagamo dopolnjen program konference. Tega, in pa vse ostale informacije, lahko najdete na domači spletni strani konference:

http://ft.fs.um.si

Conference_program_2017_v3.pdf

 

- IoT tehnologija na področju fluidne tehnike – ko se pričnejo stroji pogovarjati z nami in med seboj,

- Novosti s področja razvoja komponent – univerzalne, prosto programirljive komponente,

- Fluidna tehnika na področju manipulatorjev – hidravlika in pnevmatika na robotih,

- Učinkoviti koncepti vodenja, uporaba nelinearnih konceptov – nove možnosti za uporabnika,

- Problematika testiranja hidravličnih komponent in sklopov – metode, postopki, standardi, dileme…

 

… je samo nekaj izhodišč, ki jih bomo podrobneje obravnavali na konferenci.

 

Objavljen je tudi razpis Slovenskega društva za fluidno tehniko za najboljša diplomska dela s področja hidravlike in pnevmatike – Zlata diploma fluidne tehnike. Tudi o tem je na voljo več informacij na spletni strani konference.

 

Vabimo vas, da se udeležite osrednjega dogodka branže!

Izkoristite ugodnosti prijave dveh ali več udeležencev iz istega podjetja!

 

 

ar©tur 2016