IRT 3000

vsebina

BIM v infrastrukturi

08.09.2017

»CGS Labs Connect« je nov niz mednarodnih strokovnih dogodkov s področja informacijskih rešitev za grajeno in naravno okolje, s katerim nadaljujemo dolgoletno tradicijo, ki jo je imela nekdanja CGS konferenca. »CGS Labs Connect« dogodki se bodo dogajali v Sloveniji ter drugod po Evropi in bodo tematsko orientirani.

Premierni CGS Labs Connect dogodek nosi naziv »BIM v infrastrukturi«. Na njem bomo govorili o izzivih pri načrtovanju infrastrukturnih objektov po BIM načelih ter predstavili naše rešitve, ki vam bodo omogočile uspešno in učinkovito delo.

CGS Labs Connect  2017 - banner

Trajanje:

Od 9. do 13.30 ure 

Vrsta dogodka:

Dogodek je odprt za strokovno javnost in je brezplačen. 

Ciljna publika:

projektanti gradbeništva (nizke in visoke gradnje, komunalna hidrotehnika, hidrotehnika, ...)
vzdrževalska podjetja

Jeziki predavanj:

Slovenski
Angleški

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev / Registrartion

9.00 - 9.15

CGS Labs - laboratorij idej za prihodnost
CGS Labs – future ideas laboratory
(Matjaž Šajn)

CGS Labs se predstavi. Inovativni in drugačni. 27-let izkušenj a z novo energijo. Spoznajte naše vrednote in vizijo.

9.15 - 9.30

Digitalizacija grajenega in naravnega okolja
Digitalization of the built and natural environment
(dr. Alenka Šajn Slak)

Selitev v digitalni svet prinaša brezmejne možnosti in premik okvira razmišljanja. Tudi panoge, kot so gradbeništvo ali skrb za okolje ter podjetja, ki v teh panogah delujemo, smo postavljeni pred nove izzive pravočasnih in pravih odločitev. Zamude pri digitalni preobrazbi si ne moremo privoščiti, saj so spremembe, ki smo jim priča, disruptivne. V predavanju bodo predstavljeni nekateri tehnološki trendi pri upravljanju naravnega in grajenega okolja, predvsem internet stvari, BIM in povezovanje sistemov v vrednostnih verigah.

9.30 - 10.30

BIM proces od zasnove, načrtovanja, do izvedbe
BIM process from planning, design, to build

V razvojnem oddelku podjetja CGS Labs intenzivno snujemo najsodobnejše rešitve. S tehnologijami povezovanja velikih podatkov ter integriranjem pametnih rešitev načrtovalcem omogočamo boljše odločanje ter učinkovitejše sodelovanje z drugimi deležniki pri izgradnji sodobnih objektov v tehnologiji BIM. Predstavili bomo nove usmeritve razvoja in prihajajoče rešitve za snovanje kvalitetnejšega grajenega okolja. 

Digitalizacija, sodelovanje in sodobne tehnologije načrtovanja, (Leon Leban)
Integracija prostorskih podatkov, (Matej Čelik)
Načrtovanje cestne, železniške in komunalne infrastrukture v tehnologiji BIM, (Blaž Prosen)
Sodobno modeliranje križišč, krožišč ter urbaniziranih površin, (Karin Ponikvar)
Prometna oprema v BIM tehnologiji ter analize prevoznosti prihodnosti, (Uroš Žagar)
Upravljanje dokumentacije, BIM modelov in sodelovanje na projektu, (Aleš Korbar)

10.30 - 11.00

Odmor / Break

11.00 - 11.20

 

Primer dobre prakse (Case study) 1,
(SCHROEDER & ASSOCIES, Luksemburg)
 

11.20 - 11.40

Primer dobre prakse (Case study) 2
(PNZ d.o.o., Slovenija)
11.40 - 12.00

Primer dobre prakse (Case study) 3
(INSTITUT ZA PUTEVE, Srbija)
12.00 - 12.15

Diskusija in zaključki
Discussion and conclusions

12.15 - 13.00

Druženje / Social event

ar©tur 2016