IRT 3000

vsebina

Seminar: Strateško razmišljanje kot orodje managerjev za načrtovanje poslovanja organizacij, mag. Andrej Kokol

05.12.2017

Semina bo potekal14.12.2017, od 9-13h na sedežu podjetja Tecos v Celju.

Predavanje z delavnico ponuja pridobivanje osnovnih znanj iz več vidikov:

Kaj je strateško razmišljanje?

Kako strateško razmišljanje uporabiti za načrtovanje, izvajanje in ukrepanje pri poslovanju?

Zakaj je pomembno, da strateško razmišljanje razumejo in uporabljajo vodje na vseh ravneh?
Kateri so elementi in vsebina strateških poslovnih načrtov?

Kaj sledi, ko je strateško razmišljanje opredeljeno?

Zakaj je proces strateškega razmišljanja kompleksna metodologija?

17-12-04_Stratesko_razmisljanje_KOKOL

Strateško razmišljanje je metodologija, s katero se ukvarjamo v organizacijah, da bi poiskali in razvili pogled na poslovanje in cilje v prihodnosti, ob upoštevanju vseh bistvenih lastnosti poslovnih okoliščin, ki obkrožajo podjetje danes ali pa ga šele bodo.

Kdo smo? Kaj smo? Kje smo? Kam gremo? Kaj želimo doseči? To so osnovna vprašanja kratko- in dolgoročnih razmišljanj pri razvoju poslovanja organizacij in delovanju managerjev, ki jih bomo osvetlili, da bi jih lahko raziskali, analizirali in umestili v poslovni model organizacije.

Strateško razmišljanje lahko postane dinamičen proces načrtovanja, organiziranja, izvajanja in nadzora poslovanja organizacij. Z rednim preverjanjem in posodabljanjem se lahko izognemo prepoznanim tveganjem in izkoristimo zaznane obetavne poslovne priložnosti.

Seminar je namenjen:

Na seminarju boste pridobili naslednja znanja o:

Podjetnikom, managerjem, lastnikom in direktorjem organizacij, vodjem vseh ravni in strokovnih področij.

- elementih in vsebini metodologije,
- kompleksnosti metodologije,
- aplikativnosti metodologije in 
- primerih dobrih praks.

Predavatelj

Andrej Kokol, mag. strojništva

Mag. Andrej Kokol je bil več kot dve desetletji zaposlen v velikem proizvodnem podjetju, kjer je prehajal skozi različne karierne vloge. Pričel je kot tehnolog, nadaljeval pa kot vodja razvojnih in proizvodnih projektov, vodja robotizacije in avtomatizacije, vodja službe za pridobivanje sredstev EU, vodja množičnega inoviranja in ustvarjalnosti, član nadzornih svetov in upravnih odborov, direktor sektorja za strateški razvoj in podjetništvo, direktor informatike, skrbnik sistemov za obvladovanje tveganj ter upravljanje podjetij v skupini, coach, motivator idr.

Zaposlen je v podjetju INTRAKON d.o.o., kjer se ukvarja s svetovanjem podjetnikom in managerjem ter sinergijskim povezovanjem organizacij.

  Razpored seminarja

 8. 45 -  9. 00 Prihod in registracija udeležencev
10. 30 - 11. 00 Odmor za kavo in prigrizek
12. 30 - 13. 00

Vprašanja in zaključek

Zaradi pravočasnega pričetka in registracije udeležencev vas prosimo da prispete najkasneje 15 minut pred začetkom!

 

Kotizacija in gradivo: 115,00 €

Popusti: 15% za člane A, 7% za člane B

Več...

ar©tur 2016