IRT 3000

vsebina

IRT3000 17/2008

Inovativnost – razpoznavni znak Slovenije

Tako kot v drugih panogah je tudi v slovenski industriji že krepko zaznati svetovno finančno krizo. Večina slovenskih paradnih konjev v avtomobilski industriji in v segmentu orodjarstva novonastale razmere še dobro prenaša, vendar se bojijo, da turbulentnih razmer še zdaleč ni konec.
Kakor koli že, posledice so tu odpovedi naročil tako v industriji kot tudi naročil novih orodij ali sklopov, ki jih uspešna domača podjetja izdelujejo za zahtevne zahodne kupce. Po dolgem boju z azijskimi državami, ko se je proizvodnja orodij selila na Vzhod, se je stanje umirilo, prišel pa je že omenjeni, še hujši udarec v obliki svetovne finančne krize.

Podjetja so bila prisiljena zmanjšati število zaposlenih na račun ukinjanja večizmenskega dela, sledil je upad proizvodnje, in tako se seveda verižna reakcija nadaljuje in stopnjuje. Zadnji mesec je bilo veliko slišanega in napisanega na temo vse večjega povezovanja podjetij, saj se bodo le tako lahko borila na globalnem trgu in s tem tudi lažje prenašala udarce finančnih kriz ali drugih za gospodarstvo negativnih pojavov.
Pri tem si bo treba seveda nujno iz glav izbrisati regionalno usmerjenost. Drugače ne bo mogoče slediti in uvajati tehnologij, ki jih narekujejo visokorazvite države, saj so te v industrijskem povprečju že zdaj skoraj desetletje pred nami.
Izdelki, ki se običajno proizvajajo v slovenskem prostoru, so srednjega cenovnega razreda in tudi dodana vrednost na zaposlenega ne odraža tistega, kar bi našo državo še trdneje postavilo na veliki zemljevid visokorazvitih držav. Kar je pravzaprav škoda. Slovenci namreč veljamo za zelo inovativen narod in se lahko tudi zaradi svoje majhnosti hitreje prilagodimo različnim svetovnim dogodkom ter lažje usmerimo na področja, ki niso zelo prizadeta s svetovno krizo.
Seveda se v nadaljevanju ponavljam, a še vedno trdim, da je pri nas krepko premalo podpore za uspešna in inovativna podjetja, pa tudi za posameznike, kar je povsem nelogično. Prav s temi velikimi potenciali bi se v svetovnem merilu lahko še bolj postavili ob bok uspešnim. Eden zadnjih izredno odmevnih inovativnih izdelkov je prvo dvosedežno letalo na električni pogon, ki je bilo izdelano v podjetju Pipistrel iz Ajdovščine. Takih »pipistrelov« imamo v deželici pod Alpami še vsaj ducat.
Prepričan sem, da v svetu še vedno veliko ljudi ne ve, kje je Slovenija, kaj šele, kje je Ajdovščina. To bi moral biti tudi ta trenutek naš izstopajoči znak za prepoznavnost. Svetu moramo pokazati in dokazati, kakšno inovativno žilico nosi v sebi mali dvomilijonski narod. Le tako bo kdo izvedel za nas, konstantnost naših dosežkov (nočemo biti muhe enodnevnice) pa bo dosegla, da nas bodo tudi večji jemali resno.

Darko Švetak
glavni urednik revije IRT3000


Vsebina

Na področju keramičnih materialov smo med vodilnimi v svetu

Sonja Sara Lunder, foto Gregor Eržen

Med njenimi znanstvenimi dosežki izstopajo dognanja o postopkih priprave tankih plasti na osnovi svinčevih cirkonatov titanatov, o sintezi feroelektrikov in relaksorjev brez svinca ter priprava debelih plasti feroelektričnih materialov. Še bolj odmevni so njeni dosežki pri pripravi prosojne relaksorske keramike, ki ne vsebuje svinca. Poleg tega predseduje znanstvenemu svetu Instituta Jožef Stefan, vodi Odsek za elektronsko keramiko, center odličnosti Materiali za elektroniko naslednje generacije in drugih prihajajočih tehnologij


Tehnologija govornega vodenja

Ašo Zupančič, Dr. Tomaž Perme
Tehnologija govornega vodenja (.pdf 876KB)

Skladišča in distribucijski centri so vezni člen med dobavitelji, proizvodnjo in kupci. Predvsem od uspešnosti njihovega poslovanja je odvisna uspešnost celotne preskrbovalne verige in verige vrednosti, zato podjetja nenehno iščejo nove načine za povečanje kakovosti in učinkovitosti skladiščnega poslovanja. Govorno vodenje je tehnologija nove generacije.


Nekovine

.17_slo_7_200.thumb-200x138.png

Naše izkušnje s bionično kolčno protezo
Avtomatizacija in informatizacija


Predstavitev bionične endoproteze kolka


Umetni sklepi obraba, kakovost in standardizacija


Sodobne tehnologije za izdelavo kovinskih biomedicinskih vsadkov


Biomedicinski materiali in njihova uporaba


.17_slo_6_200.thumb-200x125.png

Zanesljivo krmilje


V zadnjih letih so se na tržišču pojavili visokozmogljivi obdelovalni centri, pri katerih pospeški osi občasno dosežejo večkratni gravitacijski pospešek, hitrosti gibov pa prav tako dosegajo izjemne vrednosti. Izboljšali so se tudi sami gibi orodja. Hkrati je možno krmiliti pet ali celo več osi, kar omogoča obdelavo izjemno zahtevnih obdelovancev. S tem pa so se seveda povečale tudi zahteve do upravljavca obdelovalnega centra in do programske opreme. Za zanesljivo obdelavo je večkrat potrebno svetovanje zunanjih strokovnjakov.


Tematski sklop

.17_slo_10_150.thumb-132x200.png

Magnetni vpenjalni sitemi


Vse večja raznolikost delov proizvodov v različnih panogah vodi velikokrat do zmanjšanja serij in do pogostega menjavanja orodij na strojih. Pospešen razvoj modelov in veliko različnih oblik opreme v avtomobilski industriji je za mnoge panoge prava usmeritev. Zaradi spremenjenega načina proizvodnje je dolgotrajno menjavanje orodij posttalo pomemben stroškovni dejavnik.


.17_slo_5_150.thumb-160x150.png

Sesalne enote bodo postopoma nadomeščali izdelki iz drugih programov

Sonja Sara Lunder, foto Gregor Eržen

Poplava, ki je lani jeseni prizadela Železnike, je tudi Domelu povzročila ogromno materialno škodo. »Škoda je bila ocenjena na skoraj deset milijonov evrov, kaže pa se tako na materialih, orodjih in opremi kot tudi na izpadu prihodka in poškodovani infrastrukturi. Za sanacijo posledic so nam pred kratkim odobrili 3,4 milijona evrov pomoči, 200 tisoč evrov pomoči pa smo dobili že takoj po nesreči,« je o škodi in njenem odpravljanju povedala predsednica uprave dr. Jožica Rejec. Kljub ogromni škodi pa lanska nesreča ni zaustavila razvoja podjetja. V Domelu namreč že nekaj let intenzivno poteka prestrukturiranje proizvodnega programa, s tem pa so povezane tudi velike investicije, za katere so lani namenili kar 11 milijonov evrov, letos pa jih bodo še sedem. Lani so izvedli dve kapitalsko zelo zahtevni investiciji, novo proizvodno stavbo in najsodobnejšo montažno linijo za proizvodnjo sesalnih enot. Letos pa bodo dokončali še eno, po vrednosti sicer nekoliko manjšo, vendar za prihodnost podjetja prav tako zelo pomembno, in sicer proizvodno linijo za izdelavo DC-motorjev za avtomobilski program. Investirati so začeli tudi v proizvodnjo elektronsko komutiranih motorjev za ventilatorje. Ta investicija bo po besedah Rejčeve veliko prispevala k prehodu na zahtevnejše izdelke z večjo dodano vrednostjo.


.17_slo_3_200.thumb-200x105.png

41. MOS izpolnil pričakovanja


V družbi Celjski sejem, d. d., so bili s potekom in rezultati 41. mednarodnega obrtnega sejma (MOS) zelo zadovoljni. Sejem si je v osmih dneh na 60.000 kvadratnih metrih razstavnih površin, na katerih se je predstavilo 1705 razstavljavcev iz 33 držav, ogledalo približno 170.000 obiskovalcev. Sejemska ponudba je bila letos še večja in vsebinsko bogatejša kot pretekla leta, saj je bila ponudba posameznih segmentov celovitejša in preglednejša. Na MOS-u je bilo tudi tokrat veliko priložnosti za pridobivanje koristnih informacij tako za podjetnike in obrtnike kot tudi za zasebne obiskovalce.


Skupina DOMEL

Organizacija kot gonilo poslovnih izboljšav

Dr. Tomaž Perme

Tako kot je orodjarstvo pomemben člen v verigi vrednosti od proizvodnje do potrošnje blaga, je vsakoletni posvet orodjarjev pomemben dogodek za številna slovenska podjetja in strokovnjake na področju orodjarstva, ki se zavedajo potrebe in pomena izmenjave znanja, izkušenj ter ne nazadnje prijetnega in koristnega druženja. Letošnji posvet, ki je bil od 7. do 9. oktobra v Portorožu, je bil jubilejni, že trideseti. Dogodek je zaznamovalo več kot 215 udeležencev v dveh dneh, 26 predavanj oziroma predstavitev prispevkov domačih in tujih avtorjev, okrogla miza, 17 prispevkov v obliki posterjev ter razstava 25 domačih in tujih podjetij izdelkov in storitev za orodjarstvo.


.17_slo_2_200.thumb-200x119.png

Polimerna pralna kad

Boris Klenovšek, mag. Boštjan Sovič, spec. Sebastjan Kotnik

Polimerna pralna kad (.pdf 859KB)Kot povsod v slovenskih podjetjih se tudi v Gorenju GA soočajo z zahtevami, ki jih narekujejo usmeritve na področju razvoja in seveda novosti, ki prinašajo uspeh na globalnem trgu. Globalni trg s svojimi zahtevami spodbuja in narekuje podjetjem potrebe po novih proizvodih, zaradi katerih je treba zmanjšati proizvodne stroške vsakega novega proizvoda ter skrajšati čas razvoja novega izdelka in čas uvedbe izdelka na trg.

Napredne tehnologijeNadzor in vzdrževanje na daljavo

Esad Jakupović

Nadzor in vzdrževanje na daljavo (.pdf 799KB)Uporabnikom različnih naprav, od diagnostičnih strojev v medicini do dvigal v stavbah, so vse več na razpolago strokovni servisi

za nadzor, urjenje in preventivno vzdrževanje. Nove tehnologije odpirajo možnosti dvosmernega avdio- in videovzdrževanja s frekvenčnim pasom, ki ga uporabljajo mobilni telefoni. Daljinski servisi bodo pomagali odkrivati napake v avtomobilih, tovornjakih in vlakih ter tako zmanjšati stroške garancij.


 


 

.17_slo_8_200.thumb-200x143.png.17_slo_9_200.thumb-200x141.png

Speech control technology

Ašo Zupančič, Dr. Tomaž Perme

Warehouses and distribution centres are the link between suppliers, manufacturing and buyers. The success of whole supply and value chain depend on the efficiency of their operation, so the companies are constantly looking for new ways to improve the quality and efficiency of warehouse operations. Speech control is a new-generation technology.


Non-metals:

.17_slo_7_200.thumb-200x138.png

Polymeric washing tub

Boris Klenovšek, mag. Boštjan Sovič, spec. Sebastjan Kotnik

Like the other Slovenian companies, Gorenje GA is facing the demands dictated by the directions in the field of development and novelties bringing success in the global market. The global market with its demands stimulates and dictates the need for new product to companies, requiring the reduction of manufacturing costs for each new product and the shortening of product development and market introduction times.


Advanced technologies:

 

.17_slo_8_200.thumb-200x143.png

Remote control and maintenance

Esad JakupovićThe users of different equipment, from medical diagnostic machines to elevators in buildings, have at their disposal professional control, training and preventive maintenance services. The new technologies open up opportunities for two-way audio and video maintenance through frequency bands used by mobile phones. Remote services will enable troubleshooting in cars, trucks and trains, thereby reducing warranty costs.


 


 

.17_slo_9_200.thumb-200x141.png

Seznam oglaševalcev v 17. številki revije IRT3000

Oglaševalci v 17. številki IRT3000


3-WAY, Tomaž Vujasinovic s.p. ABB, d.o.o. A-CAM, inženiring, d.o.o. Adept plus, d.o.o. ALL data EE, d.o.o. Alfleth Engineering, k. d. Anni, d.o.o. Basic, d.o.o. BTS Company, d.o.o. Cajhen d.o.o. Camincam, d.o.o. Celjski sejem, d.o.o. Center za trde prevleke IJS CNC-PRO, d.o.o. DATACOM, d.o.o. EMAG GmbH EMCO MAIER GmbH Energo-Info sistemi, d. o. o. Erinox, d. o. o. Fakulteta za management, UP Fuchs maziva LSL, d. o. o. Gazela Platit, d. o. o. HGH, d.o o. o. HOFER Int., d.o.o Hyundai avto trade, d.o.o. ib-CADdy, d.o.o. ICM, d.o.o. IMZ Maschinen Vertiebes GmbH Ipsen International GmbH ITS, d.o.o. JAPTI Kač Trade, d. o. o. (HURCO GmbH) KMS, d.o.o. LAMA Avtomatizacija, d. o. o. Lespatex, d. o. o. Mastroj, d.o.o. Merkur, d. d. Messer Slovenija, d. o. o. Misko, d. o. o. Montanwerke Walter Werkzeug GmbH Moretto S.p.A. Motoman Robotec, d. o. o. MURNIK, d. o. o. NC Servis Lovrek Ivan, s. p. Nubius, d. o. o. Olma, d. d. Rappold Winterthur brusilna tehnika, d. o. o. Remic, d.o.o. ROBOS, d.o.o. Sandvik Coromat Schmidt HSC,        d. o. o. Senator, d. o. o. SIGA, d.o.o. Siming, d.o.o. SKB leasing, d.o.o. SolidCAM, d. o. o. STROJNISTVO.com TBW, d.o.o. Tecos Celje Tehna Plus, d. o. o. Tehnotron, d. o. o. Teximp, d.o.o. TM, d.o.o. UL FS- revija VENTIL Vpenjalni sistemi, d. o. o. Zibtr, d.o.o.

ar©tur 2021