IRT 3000

vsebina

IRT3000 14/2008

Ljudje so najdragocenejši in hkrati najredkejši vir

Naslov tokratnega uvodnika je bila rdeča nit dvodnevnega dogodka PODIM marca v Mariboru. Vsi navzoči – vključno z vsemi priznanimi domačimi in tujimi predavatelji – so poudarjali, kako pomemben je ta vir in da ga v nekaterih podjetij tako nepravilno vrednotijo kot tudi neustrezno nadgrajujejo. Uspešna podjetja, ki imajo tudi usposobljene kadre, se lahko zelo hitro in uspešno prilagodijo globalizaciji in združevanju v socialne mreže, ki jih tvorijo posamezniki z zelo različnimi znanji in izkušnjami. Te mreže so danes predpogoj in hkrati edina možnost, da podjetje obstane in napreduje na zelo močnem in zahtevnem globalnem trgu.

O tem, da je po dobrih kadrih vedno večje povpraševanje, kako jih izobraziti in kako privabiti v izobraževalno okolje, smo se v tokratnem intervjuju pogovarjali z dekanom ljubljanske fakultete za strojništvo prof. dr. Jožefom Duhovnikom. Poleg sprememb na področju programov, ki jih pripravlja fakulteta, je dr. Duhovnik izpostavil še pričakovanje pomembnega napredka v znanju inženirjev. Število vpisanih in želja po študiju strojništva sta vsekakor spodbudna in dajeta pravo informacijo tako profesorjem kot posredno tudi industriji, da se mladi vse bolj odločajo za študij strojništva.

Zelo pomemben in vsebinsko izredno kakovosten je v tej številki tematski sklop o brušenju. Tudi odzivi podjetij in zastopnikov s tega področja so nam dali jasen znak, da je tovrstna tehnologija izredno pomembna in se je nikakor ne sme zapostavljati. Zato smo se v uredništvu revije odločili, da bomo tej temi v prihodnjih številkah redno namenjali prostor ob pomoči mladega strokovnjaka dr. Petra Krajnika, ki je lani doktoriral na tem področju.

Seveda boste poleg izpostavljenih tem v tokratni številki revije našli še precej vsebin z drugih področij. Pošiljajo nam jih podjetja ali posamezniki, ki iz dneva v dan naš medij prepoznavajo kot pravo stičišče informacij za sodobne tehnologije v naši bližini.

Želim vam prijetno branje revije, ki je pred vami.

Darko Švetak
glavni urednik revije IRT3000


Vsebina

Pričakujemo pomemben skok v znanju inženirjev

Sonja Sara Lunder, foto Miran Varga

Številna slovenska podjetja v kovinskopredelovalni dejavnosti se v zadnjih letih srečujejo z dvema težavama. Prva so visoke cene industrijskih kovin in energentov, druga pomanjkanje kadrov. Slovenija na prvo nima vpliva, na drugo pa, zato so rezultati že vidni. Mladih, ki se odločajo za poklice v omenjeni panogi, predvsem na višjih stopnjah, je namreč iz leta v leto več. »Mogoče bi bilo na tem mestu tudi dobro poudariti, da se je v zadnjih letih precej spremenilo splošno razumevanje tehnike v družbi«.


Mehatronika in avtomatizacija v digitalnem okolju

Dr. Tomaž Perme
Mehatronika in avtomatizacija v digitalnem okolju (.pdf 780KB)

Razvoj in preizkušanje izdelkov na podlagi računalniškega modela v t. i. digitalnem okolju je že precej ustaljeno tudi v industriji. Razvoju mehatronskega izdelka kot avtomatiziranega sistema je treba glede na želeno funkcijo oziroma delovanje izbrati ustrezne sestavine, jih med seboj logično povezati in napisati program, ki ga v praksi lahko preizkusimo šele takrat, ko je sistem že zgrajen.


Nekovine

.14_slo_7_200.thumb-200x144.png

Globoko brušenje ravnih ploskevAvtomatizacija in informatizacija

Brušenje s T-orodjem z minimalnim dovajanjem hladilno-mazalne tekočine


Simulacija postopkov brušenja v celoviti proizvodnji orodij


Razvoj učinkovitega brušenja brez konic


Alternativno brušenje titanovih aluminidov


.14_slo_6_200.thumb-200x182.png

Sprehod po deželi izdelovalnih tehnologij in izdelkov


Mednarodna strokovna sejemska prireditev MESCPE v Parmi, je na enem mestu ponudila šest strokovnih sejmov s področij specialne mehanike, orodjarstva, plastike, avtomatizacije sestavljanja in ravnanja z materialom, kontrole in dobaviteljev izdelkov. Na dvaindvajsetih delovnih otokih so predstavili delovanje strojev, orodij in tehnologij v živo.
Odlika sejma MECSPE sta poleg celovite predstavitve področij izdelovalnih tehnologij, sistemov in izdelkov za kosovno proizvodnjo vsekakor izjemna strokovna in poslovna raven organizacije in razstavljavcev ter inovativnost postavitve, ki z mesti, avenijami, trgi in otoki omogoča najpreprostejše in najučinkovitejše doživetje sejma.


Tematski sklop

.14_slo_5_150.thumb-172x150.png

Tehnološki dan Obrtne-podjetniške zbornice Slovenije na Sejmu elektronike

prof. dr. Jadran Lenarčič

Skupaj s partnerji in ob podpori Odbora za znanost in tehnologijo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je sekcija organizirala tehnološki dan, že tradicionalno in dobro obiskano predstavitev povezovanja znanosti z malim gospodarstvom, ki sta ga odprla minister za razvoj dr. Žiga Turk in direktor Instituta Jožef Stefan


Usklajen razvoj vseh programov zagotavlja večjo varnost in nove priložnosti

Sonja Sara Lunder, foto Blaž Košak in arhiv MLM

Lani je bilo za skupino MLM – Mariborsko livarno Maribor zelo pestro. »Na začetku leta je v lastništvo skupine vstopilo podjetje Riko, kar je za nas strateškega pomena, v obeh podjetjih pa od tega pričakujemo sinergijske učinke. Postavili smo tudi prvi stroj za mehansko obdelavo odlitkov, končali drugo stopnjo posodobitve kovačnice v poslovni enoti Baker in vpeljali nekaj drugih naložb, med njimi tudi ekološke,« pravi predsednik uprave skupine MLM Branko Žerdoner in dodaja, da je lanski utrip podjetja pomembno zaznamovalo še nekaj drugih, prav tako pomembnih dogodkov. S programom sanitarnih armatur so se namreč predstavili na frankfurtskem sejmu ISH, jeseni pa so za poslovne partnerje organizirali že tradicionalni Armalov dan, ki so ga proslavili tudi z odprtjem nove linije za proizvodnjo radiatorjev v Lenartu. Spomladi so na zaključni prireditvi Armalovega sklada gostili več kot 700 otrok iz Slovenije, Hrvaške, BiH in Srbije.


.14_slo_3_200.thumb-200x106.png

Najboljša podjetja izkoriščajo moč socialnih mrež


Konec marca je bila v Mariboru dvodnevna osrednja slovenska konferenca o podjetništvu in inoviranju – PODIM. Za uspešen razvoj podjetij je treba iskati sinergijske učinke s povezovanjem ljudi. Zato so organizatorji konference izbrali moč mreženja za osrednjo temo letošnje konference. Na njej so vodilni strokovnjaki za mreženje in uspešni podjetniki, skupaj z več kot 300 prijavljenimi udeleženci konference, iskali odgovore na vprašanje.

 


Skupina MLM – Mariborska livarna Maribor, d. d.

.14_slo_4_200.thumb-200x150.png

Inovativna rešitev za pregrete avtomobile

Red. prof. dr. Andrej Polajnar, Peter Sever, doc. dr. Iztok Palčič

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru poteka že vrsto let študijski program Gospodarsko inženirstvo, ki ga fakulteta izvaja v sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto. Gre za štiriletni univerzitetni študijski program (od leta 2007/08 je to prenovljen triletni bolonjski študijski program), ki tehniško-tehnološka znanja združuje s poslovno-organizacijskimi. Študentje se naučijo, da tehniška znanja vodijo od zamisli ali ideje do invencije, o inovaciji pa govorimo takrat, ko zamisel uresničimo in prodamo na trgu. Prav to dejstvo se odraža v obsežni projektni nalogi, ki jo študentje pripravijo v zaključnem semestru študija. Osnovni namen projektne naloge je razvoj novega izdelka. Projekt se začne z iskanjem novih zamisli za izdelke, pri čemer velja poudariti spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnost študentov.


.14_slo_2_200.thumb-200x123.png

Obvladovanje tehnologije brizganja BMC-mas

Matjaž Rot, Gregor Jelenc

Obvladovanje tehnologije brizganja BMC-mas (.pdf 728KB)Zadnje desetletje razvoj posameznih komponent vedno bolj teži k zmanjševanju stroškov po eni in k dvigu kakovosti po drugi strani, hkrati s tem pa je večja tudi kompleksnost izdelkov. Eno od področij, na katero smo se dejavno vključili tudi na Tecosu, je razvoj izdelkov iz t. i. BMC-mas. Tesno smo se povezali s podjetjem Domel, d. d., iz Železnikov, ki je na tem področju že imelo desetletne praktične izkušnje.

Napredne tehnologijeČudoviti svet računalnikov


Esad Jakupović

Čudoviti svet računalnikov (.pdf 296KB)Analitski podjetji IDC in Gartner ocenjujeta, da je število osebnih računalnikov v uporabi na svetu konec lanskega leta prvič preseglo milijardo. K temu je prispevalo dejstvo, da je bila leta 2007 na svetovni trg poslana rekordna količina računalnikov – po oceni IDC 268,95 milijona računalnikov, 14,3 odstotka več kot leta 2006, po oceni Gartnerja pa 271,18 milijona, s 13,4-odstotno rastjo. K dobri prodaji in večji uporabi v prihodnje bo prispevalo tudi veliko novih tehnologij.


 


 

.14_slo_8_200.thumb-200x143.png.14_slo_9_200.thumb-200x144.png

Deep grinding of flat surfacesAutomation and informatisation:

Mechatronics and automation in the digital environment

Dr. Tomaž Perme

Product development and testing based on a computer model in the so-called digital environment has been well adopted by the industry. In the development of a mechatronic product as an automated system, one has to select the right components with respect to the desired function and operation, connect them logically and finally write a programme, which can only be tested practically after the system has already been built.


Non-metals:

 

.14_slo_7_200.thumb-200x144.png

Deployment of BMC injection moulding technology

Matjaž Rot, Gregor Jelenc


During the last decade, the development of single components is directed towards lowering costs on the one hand and improving quality on the other hand, making the products more complex. Tecos is active in the field of development of products, made from BMC materials. We are closely cooperating with Domel, d.d, from Železniki, a company having ten years of practical experience in this field.


Advanced technologies:

 

.14_slo_8_200.thumb-200x143.png

Wonderful world of computers

Esad Jakupović

IDC and Gartner estimate the number of personal computer hit the one-billion mark at the end of last year. A record number of computers was sent to the market in 2007: 268.95 million or 14,3 % more than in 2006 according to IDC’s estimate, and 271.18 million or 13,4 % more according to Gartner’s figures. Numerous new technologies contribute towards good sales and increased use in the future.


 


 


 

.14_slo_9_200.thumb-200x144.png

Seznam oglaševalcev v 14. številki revije IRT3000

Oglaševalci v 14. številki IRT3000


3-WAY, Tomaž Vujasinovic s.p. ABB, d.o.o. A-CAM, inženiring, d.o.o. Alfleth Engineering, k. d. Anni, d.o.o.  Basf Slovenija, d. o. o. Basic, d. o. o BTS Company, d. o. o. Cajhen, d. o. o. Camincam, d. o. o. Castrol Slovenija, d. o. o. Celjski sejem, d. o. o. Center za trde prevleke IJS CNC-PRO, d. o. o. COMET, d. o. o. DATACOM, d. o. o. DOMEL, d. d. Društvo vzdrževalcev Slovenije Dumis, d. o. o. EMAG GmbH Energo-Info sistemi, d. o. o. Fakulteta za management, UP FUCHS MAZIVA LSL, d. o. o. Gazela Platit, d.o.o GITEH, d. o. o. GR Inženiring, d. o. o. HURCO GmbH, (Kač Trade, d. o. o.) Hyundai avto trade, d. o. o. ib-CADdy, d. o. o. ICM, d. o. o. IMZ Maschinen Vertriebes GmbH ITS, d. o. o. JAPTI - javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije Jernej Lokovšek, s. p. Klasand, d. o. o. KMS, d. o. o. LAMA Avtomatizacija, d. o. o. Lesnik CNC Export-Import, d. o. o. Mastroj, d. o. o. Merkur, d. d. Messer Slovenija, d. o. o. MiniTec, d. o. o. Misko, d. o. o.
Montanwerke Walter Werkzeug GmbH Moretto S.p.A. Motoman Robotec, d. o. o. MURNIK, d. o. o. NC Servis Lovrek Ivan, s. p. Nubius, d. o. o. Olma, d. d. Pilih, d. o. o. Rappold Winterthur brusilna tehnika, d. o. o. Remic, d. o. o. Sandvik Coromat Schmidt HSC, d. o. o. Senator, d. o. o. Siming, d. o. o. STROJNISTVO.com Tecos Tehna Plus, d. o. o. Tehnotron, d. o. o. Tera, d. o. o. Teximp, d. o. o. TM, d. o. o. UL FS - revija VENTIL Vpenjalni sistemi, d. o. o. Zibtr, d. o. o.

ar©tur 2021