IRT 3000

vsebina

IRT3000 13/2008

Znanost in gospodarstvo z roko v roki

Začeli smo nov letnik IRT3000 in upamo, da tudi tako prodorno in plodovito leto, kot sta bili pretekli dve.
Že prva dva letošnja meseca je zaznamovalo kar nekaj pestrih dogodkov. Na primer drugi slovenski forum inovacij, sejem IFAM 2008 in prva strateška konferenca tehniških industrij, na katerih smo lahko od vseh pomembnih govornikov na odprtjih in strokovnih srečanjih poslušali razmišljanja, da je treba povezave med znanostjo in gospodarstvom še bolj poglobiti in postaviti na še višjo raven. Ta problematika je v tem trenutku tako vroča zato, ker se mora naša država razmeroma hitro odločiti za vizijo, s katero bo nastopila na globalnem trgu.


Že dolgo je jasno, da ne moremo konkurirati z zdajšnjo ceno dela, lahko pa se na globalni trg zelo dobro umestimo s poudarjenimi strateškimi odločitvami v razvoju in čim hitrejšim uvajanjem novih tehnologij v proizvodne procese. Velike korporacije odpirajo lastne razvojne inštitute, vendar jih pri tem pestijo problemi s pomanjkanjem visokoizobraženega kadra, ki ga preprosto ne morejo pridobiti.

O tem so govorili tudi na strateški konferenci na Gospodarski zbornici Slovenije, na kateri so svoja stališča o tej problematiki soočili akademska sfera, zavod za zaposlovanje in gospodarstvo. Jasno so poudarili, da inženirjev tehničnih strok zelo primanjkuje in da mora vlada še bolj popularizirati to vejo izobraževanja ter s posebnimi stimulacijskimi ukrepi še dodatno nagraditi tiste, ki izobražujejo kadre na teh področjih, saj jih na zavodu za zaposlovanje ni mogoče dobiti.

Gospodarstvo tako ostaja brez pravih razvojnih inženirjev, ki bi lahko slovensko gospodarstvo držali v stiku z Evropo in svetom. To je namreč edini nekakšen strateški načrt naše države, saj na drugih področjih ne bomo mogli konkurirati vedno večji usposobljenosti azijskih držav na področju proizvodnje. Majhnost naših podjetij pri tem ni ovira, ampak prednost, ki jo je treba le prav usmeriti in delati tisto, za kar velika podjetja zaradi počasnejšega in težavnejšega prilagajanja spremembam potrebujejo več časa kot manjša.

Darko Švetak
glavni urednik revije IRT3000


Vsebina

Tehnološki napredek bo spodbujala tudi alokacija kapitala

Zoran Jereb in Sonja Sara Lunder, foto Blaž Košak

Z ministrom za razvoj dr. Žigo Turkom smo se pogovarjali o dosedanjih razvojnih dosežkih države in o projektih, ki nas na tem področju še čakajo, pa tudi o možnostih za izboljšanje pretoka znanja med razvojno-raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom, o ustvarjanju okolja, ki bo bolj naklonjeno inovativnosti, ter o vlogi Sveta za konkurenčnost in sektorskih razvojnih svetov. Minister pravi, da dosežke reform, ki se jih je ob nastopu lotila sedanja vlada, dokazujejo podatki o gospodarski rasti, stopnji brezposelnosti in rasti neto plač.

 

 

 

 


.13_slo_1_200.thumb-200x273.png

Organizacijske in tehniške inovacije v evropski proizvodni industriji

Doc. dr. Iztok Palčič

Konkurenčne prednosti evropskih podjetij ne izhajajo samo iz inovacij izdelkov, ki temeljijo na raziskovalno-razvojnem delu, ampak tudi iz tehniških in netehniških (organizacijskih) inovacij, s katerimi želimo posodobiti proizvodne procese. Predstavljamo razširjenost programske opreme za načrtovanje in upravljanje virov podjetja (ERP), industrijskih robotov, timskega dela in procesov nenehnih izboljšav od leta 2004 do danes.


.13_slo_2_200.thumb-200x122.png

Metoda kanban v skupini TPVAvtomatizacija in informatizacija

Učinkovit način označevanja blaga v proizvodnji


Prenova logističnih procesov v proizvodnem podjetju


Logistika od nabave do dobave


Proizvodna in notranja logistika

.13_slo_6_200.thumb-200x181.png

Prihodnost slojevitih tehnologij


Sejem je letos postregel z nekaj pomembnimi novostmi, zaradi katerih nama je poldnevna zamuda še kako narobe hodila. Po dveh dneh sva jo komaj uspela nadoknaditi. Kratek povzetek videnega bi lahko izrazil z mislijo, da se je hitra izdelava začela tudi komercialno dogajati. Revolucije letos še ne bo, je pa v bližini.


Tematski sklop

.13_slo_5_200.thumb-200x179.png

Slovenskim livarjem gre dobro, zato utrjujejo svoje položaje na evropskem trgu


Slovensko livarstvo se je zadnja leta izkopalo iz težav, v katerih se je tako kot večina ostale industrije znašlo pred več kot desetletjem. »Zadnja leta skoraj vse slovenske livarne poslujejo uspešno, dodana vrednost in količina naročil se jim povečuje, rastejo pa tudi z nakupi livarn v državah nekdanje Jugoslavije.

Za nami je naporno, a zelo uspešno leto

Sonja Sara Lunder, foto Blaž Košak in arhiv Metal Ravne, d. o. o.

Lansko poslovno leto je bilo za družbo Metal Ravne najuspešnejše do zdaj ter polno dogodkov in okoliščin, ki so pomembno vplivale na podjetje. Po besedah glavnega direktorja Andreja Gradišnika so družbo lani poleg številnih manjših, a prav tako pomembnih dogodkov, zaznamovali še privatizacija SIJ – Slovenske industrije jekla (SIJ), izvajanje strateškega investicijskega načrta ter konjunktura na trgu metalurških izdelkov. »Privatizacija SIJ-a in s tem povezane spremembe v načinu načrtovanja, poročanja in organizacije podjetja je prinesla precej sprememb pri operativnem delovanju vodstva in spremljevalnih služb. Ob spodbudi predstavnikov novih lastnikov smo si zastavili bolj ambiciozne cilje ter jih z znanjem in angažmajem vseh zaposlenih tudi dosegli. Izvajanje strateškega naložbenega cikla je zelo obremenilo velik del naših kadrov in zahtevalo tudi sodelovanje zunanjih strokovnjakov. Konjunktura na trgu metalurških izdelkov pa nam je prinesla veliko naročil in nam kljub nekoliko slabšemu začetku leta omogočila velik obseg prodaje in proizvodnje, tako da smo novembra dosegli celo absolutni rekord prodaje, natančneje 7.443 ton, in proizvodnje 7.300 ton,« je lansko dogajanje v podjetju Metal Ravne na kratko opisal Gradišnik, ki je vodenje podjetja prevzel avgusta lani.


.13_slo_4_200.thumb-200x104.png

Za promocijo tehniških poklicev je treba narediti še več


Tehnične industrije so pomemben motor gospodarskega razvoja v Sloveniji. Skupni imenovalec vseh dobrih tehnoloških rešitev, naprednih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, je v kombinaciji različnih materialov in naprednih predelovalnih tehnologij. Ključni kratkoročni problem tehničnih industrij je nepričakovano visoka inflacija, dolgoročni pa pomanjkanje kadrov, predvsem na četrti in peti stopnji, malo bolje je na šesti in sedmi stopnji.


Metal Ravne, d. o. o., Ravne na Koroškem

.13_slo_3_200.thumb-200x152.png

Skupni stroški lastništva kot merilo za izbiro

Dr. Tomaž Perme
Skupni stroški lastništva kot merilo za izbiro (.pdf 106KB)

Vedno krajša doba uporabnosti izdelka, manjše serije in kratki dobavni roki so le nekateri od izzivov, ki jih svetovni trg postavlja načrtovalcem in planerjem v proizvodnih podjetjih. Zagotavljanje kakovosti izdelkov in vse dražja delovna sila v njihovo enačbo vnašata še dodatne spremenljivke. Zato vse pogosteje uporabljajo sodobne metode analiziranja in vrednotenja rezultatov načrtovanja.


Nekovine

.13_slo_7_200.thumb-200x155.png

Implementacija alternativnih postopkov injekcijskega brizganja termoplastov

Mag. Blaž Florjanič
Implementacija alternativnih postopkov injekcijskega brizganja termoplastov (.pdf 273KB)

Na mednarodnem sejmu K 2007 v Düsseldorfu je podjetje INCOE predstavilo dve zanimivi novosti pri implementaciji alternativnih potopkov injekcijskega brizganja termoplastov GasCore in Smart Foam. Bistvena prednost obeh je v izjemni enostavnosti implementacije, pri čemer ni potrebna draga zamenjava običajnih strojev za injekcijsko brizganje.


Napredne tehnologije

.13_slo_8_200.thumb-200x142.png

Veliki mali elektromotorji

Esad Jakupović

Veliki mali elektromotorji (.pdf 437KB)Po 170 letih obstoja so električni motorji še zmeraj z nami, eni vse manjši, drugi vse večji, vsi pa vse močnejši. Na sceno prihajajo novi koncepti in tehnologije za motorje piezoelementi, polimeri, spominske kovine, superprevodniške tuljave, računalniške simulacije, nanotehnologije ... Raziskovalci po svetu namreč vedno znova odkrivajo načine, da z usklajevanjem posameznih komponent naredijo elektromotorje še močnejše, ekonomičnejše in prilagodljivejše.


 


 

.13_slo_9_200.thumb-200x140.png

Mag. Blaž Florjanič


At the international fair K 2007 in Düsseldorf, company INCOE has introduced two interesting novelties in the implementation of alternative procedures for injection moulding of thermoplastics GasCore and Smart Foam. The key advantage of both is in the simple implementation, requiring no expensive replacement of ordinary machines for injection moulding.


Advanced technologies:


.13_slo_8_200.thumb-200x142.png

Big little electric motors

Esad JakupovićAfter 170 years of existence, electric motors are still among us; some ever smaller, some ever larger; all of them ever stronger. New concepts and technologies are coming to the scene: piezoelements, polymers, memory metals, superconductive coils, computer simulations, nanotechnologies… Researchers all over the world are constantly discovering new ways to align the components and make the electric motors stronger, more economical and adaptable.


 


 


 

.13_slo_9_200.thumb-200x140.png

Seznam oglaševalcev v 13. številki revije IRT3000

Oglaševalci v 13. številki IRT3000


3-WAY, Tomaž Vujasinovic s.p. ABB, d. o. o. A-CAM, inženiring, d. o. o Alfleth Engineering, k. d. Amebis, d. o. o. Anni, d. o. o. Basic, d. o. o. BTC Logistični center Ljubljana BTS Company, d. o. o. Cajhen, d. o. o. Camincam, d. o. o. Celjski sejem, d. o. o. Center za trde prevleke IJS CNC-PRO, d. o. o. DATACOM, d. o. o. Datalab, d. d. DOMEL, d. d. Društvo vzdrževalcev Slovenije Fakulteta za management, UP Gazela Platit, d.o.o. GITEH, d. o. o. GR Inženiring, d. o. o. HURCO Hyundai avto trade, d. o. o. ib-CADdy, d. o. o. ICM, d. o. o. Ilanotech, d.o. o. IMZ Maschinen Vertriebes GmbH ITS, d. o. o. Jernej Lokovšek, s. p. KMS, d. o. o. LAMA Avtomatizacija, d. o. o. Mastroj, d. o. o. MECSPE sejem Messer Slovenija, d. o. o. Misko, d. o. o. Montanwerke Walter Werkzeug GmbH Motoman Robotec, d. o. o. MURNIK, d. o. o. NC Servis Lovrek Ivan, s. p. Nubius, d. o. o. Olma, d. d. PODIM Rappold Winterthur brusilna tehnika, d. o. o. Remic, d. o. o. Sandvik Coromat Schmidt HSC, d. o. o. Senator, d. o. o. Siming, d. o. o. Skupina TPV, d. d. STROJNISTVO.com Tecos Tehna Plus, d. o. o. Tehnotron, d. o. o. Teximp, d. o. o. TM, d. o. o. UL FS - revija VENTIL Varstroj, d. o. o. Vpenjalni sistemi, d. o. o. Zibtr, d. o. o.

ar©tur 2021