IRT 3000

vsebina

Zelo uspešna predstavitev inovacij in novih tehnologij na 3. mednarodnem sejmu sodobnega zdravstva – MEDICAL 2018

14.05.2018

Organizator predstavitve je bil, Janez Škrlec, Razvojna – raziskovalna dejavnost in član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Pokrovitelj sejemske predstavitve pa Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Na sejmu sta bili podeljeni dve priznanji, eno je prejel Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in sicer za celovito predstavitev novih tehnologij in inovacij in eno priznanje je prejel Janez Škrlec, Razvojna raziskovalna dejavnost skupaj s partnerji, za predstavitev inovacij in novih tehnologij na področju bionike in medicinskih tehnologij.

1

Na razstavnem prostoru so bili predstavljeni različni implantabilni dinamični vsadki kot so: srčni spodbujevalniki, ICD stimulatorji, sakralni stimulatorji, gastrik stimulatorji, različni nevrostimulatorji, slušni vsadki, različni senzorji in aktuatorji, mikro črpalke, CCD in CMOS tehnologije in drugo. Kot posebne tehnologije so predstavljene; MEMS, BioMEMS, NEMS in MOEMS, ki so gradniki novih podpornih tehnologij in sistemov sodobne medicine in bionike. V te tehnologije sodijo tudi mikrofluidni sistemi s senzorji, aktuatorji, ter Laboratoriji na čipu, reaktorji na čipu in organi na čipu, ter drugo.

Predstavljene tehnologije posredno služijo zdravljenju hudih bolezni, lajšanju bolezenskih stanj, diagnostiki, medinskemu monitoringu, spremljanju reakcij pri uporabi zdravil, ciljnemu doziranju zdravilnih učinkovin, analizi telesnih tekočin, zajemanju pomembnih medicinskih podatkov, prenosu telemetričnih in biometričnih podatkov in drugo.

Priznanje sta  Janez Škrlecu in partnerjem, ter Direktoratu za znanost na MIZŠ podelila, ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Rjavec

Na sejmu je bila predstavljena tudi zanimiva inovacija Laboratorija LMSE, Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, ki so jo razvili skupaj s Kolektor group. Razvil so namreč izjemno zanimivo piezo mikrocilindersko črpalko, za črpanje mikrolitrskih količin, različnih mikrofluidnih snovi, ki se uporabljajo v biomedicini, farmaciji in kemijskem procesnem inženirstvu. Cilinder mikročrpalke je v danem primeru vzbujan z bimorfno strukturo steklo/PZT, pretok pa usmerjata dva elastomerna pripirna ventila. Posebnost črpalke je, da ne poškoduje bioloških celic ter je njena sposobnost samopolnitve. Na sejmu je zanimive vmesnike za neinvazivno spremljanje in vizualizacijo aktivnosti skeletnih mišic med rehabilitacijo predstavil prof. dr. Aleš Holobar, sicer vodja Laboratorija za sistemsko programsko opremo, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Posebne pametne termoindikativne barve za tiskanje na živila, zdravila in druge namene je predstavila vodja spin - off podjetja Kemijskega inštituta - MyCol d.o.o, prof. dr. Marta Klajnšek Gunde in podjetje Bucik d.o.o.

Na predstavitvi novih tehnologij in inovacij so sodelovali: Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, FERI – Univerze v Mariboru, Kemijski inštitut v Ljubljani, Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani, Center odličnosti – Nanocenter in Center odličnosti NAMASTE, Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje (SIS EGIZ), Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan (CTT), Višja strokovna šola ŠC Ptuj in Visoka strokovna šola za bioniko na Ptuju, MyCol d.o.o. (spin off podjetje Kemijskega inštituta), BUCIK d.o.o, EUREL d.o.o, Dobre rešitve d.o.o, ROTO d.o.o, Saving d.o.o, SkyLabs d.o.o, INTRI d.o.o, INEA d.o.o, Makro Team d.o.o, NANOTUL d.o.o, EKOSEN d.o.o, CosyLab d.o.o in drugi. Medijski partnerji predstavitve sta bili reviji IRT 3000 in Ventil, ter priloga Večera – Kvadrati.

Predstavitev novih tehnologij in inovacij na sejmu MEDICAL

Predstavljeni je bil tudi nagrajeni bionski človek – lutka namenjen bodočim inženirjem bionike. Vodja projekta in idejni vodja je Janez Škrlec. V projektu sodeluje podjetje INTRI d.o.o, Višja strokovna šola ŠC Ptuj, Visoka strokovna šola za bioniko na Ptuju. Tehnično podporo razvoju projekta nudijo različne fakultete in inštituti. Bioinski človek – lutka bo v sedanji obliki izročen v izobraževalni proces. Kot zdajšnji projekt bo postavljen tudi še v virtualno okolje z obogateno virtualno resničnostjo s ciljem boljše podpore izobraževalnemu procesu. Zdajšnja izvedba bionskega človeka – lutke vsebuje vse v svetu aktualne vsadke, senzorje, aktuatorje, komunikatorje, bionsko ročno in nožno protezo ter druge sisteme. Naslednji model bo natisnjen iz posebnih materialov v 3D tehniki, vgrajene pa bo imel vse implantabilne vsadke, črpalke in druge sisteme, ki se v svetu že vgrajujejo v človeško telo. Bionski človek bo tudi razvojna platforma na kateri bodo študenti lahko razvijali nove sisteme in drugačne rešitve. Medijski partnerji predstavitve so bili: revija IRT 3000, revija Ventil in priloga Večera – Kvadrati.

 

ar©tur 2016