IRT 3000

vsebina

Podjetja lahko počrpajo še skoraj tri milijone evrov

13.06.2018

Po trenutnih ocenah kaže, da je za usposabljanje na delovnem mestu na voljo še skoraj tri milijone evrov. Novembra bo zavod objavil novo javno povabilo.

Zavod RS za zaposlovanje podjetja opozarja na še vedno aktualno javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu (UDM). Za letos je na voljo še skoraj tri milijone evrov, od tega za 800 ljudi s stalnim bivališčem v vzhodni kohezijski regiji in 580 v zahodni. Podjetja lahko prijave pošljejo še do konca novembra, udeleženci pa morajo biti brezposelni, ki so starejši od 30 let.

Delodajalce bolj zanimajo mladi

Po prvotnih načrtih naj bi v UDM v sklopu javnega povabila 2017/18 vključili 4000 ljudi. Vendar pa želene številke ne bodo dosegli, saj se delodajalci pogosteje odločajo za oddajo ponudbe za Usposabljanje na delovnem mestu – mladi, pojasnjujejo na zavodu.

Konec aprila letos je bilo v zavodovi evidenci kar 37.514 brezposelnih, starejših od 30 let, ki so brezposelni več kot eno leto, starejših od 50 let, ki so v zavodovi evidenci brezposelnih najmanj tri mesece, pa je 29.329.

Čas še do novembra

Od sredine julija lani, ko je zavod objavil javno povabilo, do danes je zavod razdelil 4,57 milijona evrov od skupno 7,37, zato bi letos denar, ki ga 60 odstotkov namenjajo udeležencem UDM s stalnim bivališčem v vzhodni kohezijski regiji, 40 odstotkov pa v zahodni, lahko ostal nerazdeljen, saj javno povabilo čez pet mesecev zaprejo.

Trenutno je na voljo še 2,8 milijona evrov. Ker pa operacija, ki je financirana iz Evropskega socialnega sklada, traja do leta 2022, takoj po zaprtju letošnjega javnega povabila na zavodu načrtujejo objavo novega. Od leta 2016 do danes se je vanj vključilo 1942 podjetij.

Po podatkih zavoda je bilo do sedaj za izvajanje programa UDM največ zanimanja med podjetji s področij trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalnih dejavnosti, izobraževanja, gostinstva in gradbeništva. Najmanj pa s področij oskrbe za energijo, kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva, oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki ter s področja poslovanja z nepremičninami.

Prednost usposabljanja na delovnem mestu je, da podjetje potencialne nove sodelavce spozna neposredno na delovnem mestu v konkretni delovni situaciji. Usposabljanje za enostavnejša dela traja dva meseca, za zahtevnejša tri mesece, brezposelni pa je v tem času še vedno prijavljen v evidenci za brezposelne.

Usposabljanje za deficitarne poklice v lokalnem okolju

1099576Aktualno je tudi javno povabilo podjetij k usposabljanju na delovnem mestu za deficitarne poklice, ki je odprto do konca junija prihodnje leto, usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih v posameznih delih Slovenije, pa bo omogočeno okrog 390 brezposelnim. V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih in katerih znanje in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice. Pri tem imajo prednost brezposelni, ki sodijo v starostno skupino od 30. do 49. leta, v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program ali so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bodo upoštevale socialne in zdravstvene ovire. Usposabljanje na delovnem mestu traja tri mesece. Najbolj iskani poklici na območju območne službe Celje Zavoda RS za zaposlovanje so kuhar, voznik avtobusa, slikopleskar, CNC-operater, ključavničar, avtoserviser, bolničar/negovalec, skladiščnik, polagalec keramičnih oblog, mizar, območne službe Kranj pa kamnosek, oblikovalec kovin, pek, mesar, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, varilec, CNC-operater, socialni oskrbovalec, monter in serviser klimatskih in hladilnih naprav ter monter ogrevalnih naprav.

ar©tur 2016