IRT 3000

vsebina

IR-CLEAN®: Odobritev FDA podjetju KREYENBORG za infrardeči rotacijski boben

06.07.2018

Če je potreba po reciklaži PET v plošče, mora postopek odobriti FDA ali EFSA. Podjetje Kreyenborg s sistemom IR-CLEAN® ponuja privlačno in poceni alternativo za čiščenje PET-materiala pri reciklaži brez vakuumske tehnologije.

1807801-SL6Sistem sloni na preverjeni, napredni procesni tehnologiji z infrardečim rotacijskim bobnom, ki se uporablja v številnih industrijskih aplikacijah. Standardni postopek kristalizacije in sušenja PET-embalaže z infrardečim bobnom je bil izpopolnjen z natančno določitvijo procesnih parametrov in izvedenimi številnimi tehničnimi dopolnitvami. Rezultat omenjenega razvoja je zelo kvalitetno očiščena PET-embalaža, kar so dokazali tudi na sodelujočem Inštitutu za procesno inženirstvo in pakiranje Frauenhofer. Uprava za varno hrano FDA je izdala potrdilo brez pripomb o kvalitetnem čiščenju reciklažne PET-embalaže. Te rezultate se lahko uporabi za omejitve, določene v imenu Evropske agencije za varno hrano (EFSA) – odvisno od roka trajanja do 100 odstotkov potrošnega materiala.

Ključ bo odličnih rezultatov čiščenja PET-embalaže je v splošnem funkcionalnem principu delovanja IR-rotacijskega bobna. Nizka procesna masa in neprekinjeno gibanje materiala zagotavlja konstantno površino reciklažnega materiala za obdelavo. V kombinaciji z neposrednim vnosom toplote od infrardeče svetlobe, ki ustvari visoko temperaturo v nekaj minutah, IR-CLEAN® pa pri tem ne potrebuje dodatnega dragega vakuumskega sistema.

Naprava IR-CLEAN® v kombinaciji s sušilcem zraka dobro izsuši reciklažni material. V povprečju ostane manj vlage od 50 ppm. Omenjena naprava dosega boljše vrednosti od zahtevanih s strani uprave za varno hrano (FDA/EFSA), zato se reciklažni material, ki pride iz naprave IR-CLEAN®, lahko neposredno uporabi na eno-, dvo- ali večvijačnih ekstruzijskih sistemih za izdelavo nove embalaže. Podjetje Kreyenborg je poleg omenjene naprave razvilo tudi celoten proces monitoringa in dokumentiranja procesnih parametrov.

www.kreyenborg.com

ar©tur 2016