IRT 3000

vsebina

V prvem četrtletju upočasnitev rasti doma in v območju evra

11.07.2018

Gospodarska rast v evrskem območju se je v prvem četrtletju upočasnila, to pa velja tudi za Slovenijo. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) to povezujejo predvsem z umiritvijo rasti tujega povpraševanja in neugodnimi vremenskimi vplivi na gradbeništvo. Medtem se razmere na trgu dela še naprej izboljšujejo.

180708-SL2Podobno kot v EU je k medletni rasti bruto domačega proizvoda Slovenije, ta je bila v prvem četrtletju 4,6-odstotna, pomembno prispevala domača potrošnja, manjši kot v preteklih četrtletjih pa je bil prispevek rasti izvoza blaga in storitev. Rast zasebne potrošnje so podpirala ugodna gibanja na trgu dela in dobro razpoloženje potrošnikov, ugotavlja Umar v najnovejši številki publikacije Ekonomsko ogledalo.

V prvem četrtletju se je nadaljevala razmeroma visoka rast investicij v osnovna sredstva. Nekoliko večja kot v enakem ob dobju lani je bila tudi državna potrošnja, predvsem zaradi rasti zaposlenosti. Izvoz je bil kljub znižanju po močnem predhodnem četrtletju medletno precej višji.

www.umar.si

ar©tur 2016