IRT 3000

vsebina

Zlato priznanje za raziskovalno nalogo Lasersko pospeševanje snovi

24.08.2018

V okviru sodelovanja med Gimnazijo Bežigrad in Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani je v Laboratoriju za lasersko tehniko dijak Natan Dominko Kobilica pod mentorstvom doc. dr. Petra Gregorčiča in somentorstvom Petra Gabrovca (Gimnazija Bežigrad) izdelal raziskovalno nalogo z naslovom Lasersko pospeševanje snovi. Naloga se je uvrstila na 52. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki je 14. maja 2018 potekalo v Murski Soboti. Dijak je za najboljšo srednješolsko nalogo s področja Astronomije in fizike prejel zlato priznanje na prireditvi Zotkini talenti 2018, ki je potekala 9. junija v Cankarjevem domu.

180821-3Dijaki se že zgodaj uvajajo v znanstvenoraziskovalno delo ter tako spoznavajo različne metodološke pristope. Raziskovalne naloge zajemajo tako teoretični kot empirični del z raziskavo. Na 52. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije se je uvrstilo več kot 200 raziskovalnih nalog. Raziskovalna naloga z naslovom Lasersko pospeševanje snovi, ki je bila nagrajena z najvišjim zlatim priznanjem, predstavlja pomemben korak k raziskovanju laserskih vesoljskih pogonov. To priznanje potrjuje uspešno sodelovanje Fakultete za strojništvo UL z Gimnazijo Bežigrad ter dokazuje odprtost fakultete za nove raziskovalne projekte z mladimi, ki so željni novih znanj s področja tehnike in naravoslovja.

Fakulteta za strojništvo je dijaku poleg teoretičnega znanja omogočila tudi izvedbo empiričnega dela v Laboratoriju za lasersko tehniko. Raziskovalna naloga obravnava pospeševanje snovi s pomočjo laserjev. Raketo (predmet) je namreč možno pospešiti z interakcijo med laserskim snopom in površino rakete. Pri tem se lahko uporabi enega izmed dveh mehanizmov: (i) pogon na fotonski tlak, pri čemer raketo poganja odboj fotonov; ali (ii) laserski ablativni pogon, kjer pride do prenosa gibalne količine zaradi laserske ablacije (odnašanja snovi). Nagrajena naloga mehanizem obravnava teoretično, drugega pa eksperimentalno z uporabo balističnega nihala, na katerega je usmerjen nanosekundni laserski blisk. S pomočjo hitroteko- če kamere so pri različnih režimih ablacije izmerili gibalno količino nihala in ocenili sklopitveni koefcient ter učinkovitost pretvorbe energije bliska v mehansko energijo pospeševanega predmeta.

Raziskovalna naloga je dostopna na Repozitoriju Univerze v Ljubljani: repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=111158

www.fs.uni-lj.si

ar©tur 2016