IRT 3000

vsebina

eCAC40: Objavljen seznam najbolj uspešnih podjetij na področju digitalne transformacije

08.11.2018

Schneider Electric, vodilno podjetje na področju digitalnega preoblikovanja energetskega upravljanja in avtomatizaciji, je ponovno potrjeno kot eno izmed najuspešnejših podjetij na področju digitalne transformacije po letvici eCAC40, to je seznam podjetij, ki kotirajo na pariški borzi. Podjetje Schneider Electric je na tretjem mestu lestvice, ki jo vsako leto objavi referenčni francoski gospodarski list Les Echos, sestavlja pa se po metodi, katere avtor je Gilles Babinet, prvak digitalizacije v Franciji in član Evropske komisije. To je doslej najboljši rezultat Schneider Electric na tej lestvici – ki je enak indeksu 80,3 %, kar je dokaz, da je podjetje uspelo postaviti digitalizacijo v središče svoje strategije v dobro svojih strank.

181106-2Podjetja, navedene na seznamu eCAC40, so dosegla svoj indeks z izpolnjevanjem vrste kriterijev, povezanih z ravnijo digitalizacije, dosežene v petih področjih: digitalna kultura, odnosi z digitalnim eko sistemom, raven tehnološke strokovnosti, eksterna komunikacija in varnost.

Schneider Electric je pionir digitalizacije

Podjetje Schneider Electric je že od nekdaj med prvimi desetimi podjetji na lestvici eCAC40, na prvih mestih pa je od leta 2014. Najboljši rezultat oziroma 80,3 % je imelo podjetje v tej izdaji lestvice, kar je tudi dokaz, da postaja digitalna transformacija kljub močni konkurenci strateški imperativ v vseh sektorjih gospodarstva. France Christel Heydemann, predsednica Schneider Electric, ki je prejela to trofejo, je dejala: »Digitalizacija je povsod okrog nas, za Schneider Electric pa predstavlja ključ za boljše izkoriščanje energije.« Za globalno podjetje, kakršno je Schneider Electric, ki deluje na lokalnih trgih, predstavlja digitalna transformacija sredstvo, ki omogoča multifunkcionalno sodelovanje. To je razlog, zaradi katerega je podjetja leta 2017 ustanovilo Schneider Digital, ogrodje, okrog katerega se bodo oblikovale skupne osnove. Hervé Coureil, direktor za digitalizacijo podjetja Schneider Electric, je potrdil: »Digitalna transformacija predstavlja v organizacijskem smislu edini način, na katerega se lahko uresniči homogenost in učinkovitost v vsej globalni skupini, ki se močno razvija navzven.« In res, od leta 2000 pa do danes se je podjetje Schneider Electric povečalo kar za trikrat, največ skozi akvizicije. Njegova digitalna strategija je omogočila optimiranje procesov in uporabo vseh strateških faz, ki so v celoti in v vseh delih podjetja usmerjene h kupcu.

Digitalizacija je vgrajena v DNK podjetja Schneider Electric

Leta 2009 je podjetje Schneider Electric poslalo na trg EcoStruxure™, svojo odprto, interoperabilno, plug&play arhitekturo in platformo s podporo za IoT. EcoStruxure™, sedaj z izboljšano različico za storitve v oblaku in digitalne storitve, ki zagotavlja dodatno vrednost na področju varnosti, zanesljivosti, učinkovitosti, trajnosti in povezljivosti. EcoStruxure™uporablja v IoT mobilnost, senzorje, cloud, analitiko in cyber varnost, da bi zagotovila inovacije na vseh ravneh, od povezanih izdelkov, naprednega upravljanja, aplikacij, analitik in programske opreme. Vgrajena je v več kot 480 tisoč lokacij na svetu in ob podpori več kot 20 tisoč sistemskih integratorjev in razvojnih podjetij ter povezuje več kot 1,6 milijonov naprav, ki jih upravlja več kot 40 digitalnih storitev. Zahvaljujoč platformi EcoStruxure™ je bilo 45 % prodaje podjetja Schneider Electric v letu 2017 povezano z IoT.

Stroškovna učinkovitost digitalne strategije se je dokazala skozi ključni parameter za merjenje zadovoljstva digitalno povezanih strank s podjetjem Schneider Electric, t. i. Digital Net Satisfaction Score, ki se je od inicialne uporabe povečal za 27 točk.

Dolgoročna digitalna evolucija

Medtem ko so njeni digitalni temelji obstojni, pa se podjetje Schneider Electric zaveda, da je treba narediti več, še posebej s pomočjo partnerjev in strank na njihovem potovanju skozi digitalno transformacijo. Da bi omogočilo to napredovanje, je podjetje Schneider Electric izdelalo digitalni načrt aktivnosti Digital Roadmap za leto 2018 za okrog 6 stebrov. Ukrepi vključujejo strategijo "Digital + Digitize" za raziskovanje novih tehnologij, da bi našli rešitve, ki bi bile bolj prilagojene klientovim potrebam ob istočasni standardizaciji in izboljšanju procesa ob nenehnem prizadevanju operativne odličnosti. Podjetje je ustanovilo tudi Komisijo za digitalizacijo na ravni uprave, s čimer je postal Schneider Electric eno od prvih podjetij v svoji industrijski panogi, ki ima profesionalen odbor, ki se ukvarja s področji, kot so cyber-varnost, digitalne izkušnje strank IoT. Druga pomembna iniciativa je bila vzpostavitev internega digitalnega barometra - “Digital Barometer,” ki vsak mesec meri hitrost digitalne transformacije podjetja Schneider Electric, kar prispeva h kontinuiteti digitalne evolucije. 

http://www.schneider-electric.si

ar©tur 2016