IRT 3000

vsebina

Trajnostno predelava magnetov za dostopnejše komponente visokotehnološke industrije

10.09.2019

Institut »Jožef Stefan« bo kot partner v projektu SUSMAGPRO v Evropi nadaljeval trajnostno predelavo magnetov na osnovi redkih zemelj. Skupaj s kolegi iz Nemčije bo z revolucionarnim načinom recikliranja magnetov na koncu življenjske dobe pridobil in predelal elemente redkih zemelj, ki predstavljajo najbolj kritične osnovne materiale visokotehnološke industrije. Na ta način se bo aktiviral poslovni model krožnega gospodarstva, hkrati pa se bo svet izognil prevladi Kitajske na področju svetovnih rudnih zalog.

190901-5Tematsko nadaljevanje uspešnega evropskega projekta ROMEO, ki ga je koordinirala prof. Spomenka Kobe z Instituta »Jožef Stefan«, se nadaljuje z novim projektom SUSMAGPRO, pri katerem se inovativno delo osredotoča na trajnostno predelavo magnetov na osnovi redkih zemelj v Evropi (Pforzheim, Baden-Württemberg). Koordinator projekta je Inštitut za dragocene kovine in tehnologijo Univerze Pforzheim v Nemčiji, v partnerskem delu v Sloveniji pa pod vodstvom prof. Spomenke Kobe z Odseka za nanostrukturne materiale sodelujejo še dr. Benjamin Podmiljšak, prof. Sašo Šturm, prof. Kristina Žužek Rožman in dr. Marko Soderžnik.

Ambicija in končni cilj konzorcija SUSMAGPRO projekta v vrednosti 14 milijonov evrov je doseči revolucionarni preboj pri načinu recikliranja magnetov na koncu življenjske dobe, za katere je za zdaj v Evropi stopnja recikliranja <1 %. Poudarek je na zelo pomembnem izzivu pridobivanja in predelave elementov redkih zemelj (RZ) iz visoko energijskih magnetov, ki predstavljajo najbolj kritične komponente visokotehnološke industrije, kot so avtomobilska industrija, vesoljska industrija, e-mobilnost, proizvodnja vetrne energije, bela tehnika itd. Vsako leto naštete industrije uvozijo 2.000 do 3.000 ton RZ, kar pri odvisnosti od kitajskih surovin in v preteklosti že doživetega embarga (2010) postavlja proizvodnjo trajnih magnetov v zelo kritičen in ranljiv položaj.

Cilj SUSMAGPRO projekta je to situacijo obrniti ter izkoristiti možnost in priložnost za pridobivanje surovin iz desetine tisočev ton magnetov, ki so že bili proizvedeni iz uvoženih surovin v Evropo in se nahajajo v milijonih naprav, ko le-te pridejo do konca svoje življenjske dobe. Na ta način se bo aktiviral poslovni model krožnega gospodarstva. Namesto odlaganja tega kritičnega vira surovin na odlagališča za izvoz odpadkov, ki vsebujejo redke zemlje, v druge dele zemeljskega globusa, kot sta Tajska in Filipini, bodo partnerji v SUSMAGPRO projektu uporabili najnovejšo tehnologijo za pridobivanje strateških surovin iz odpadnih magnetov in uporabili kratke krožne gospodarske poti za ponovno uporabo kovin v novih izdelkih za evropski trg. Na ta način se bo svet izognil dominantni poziciji Kitajske, ki poseduje približno 97 % svetovnih rudnih zalog, slovenska ekipa pa bo ključno prispevala z vrhunskim znanjem na področju izdelave in karakterizacije teh magnetov.

»Glede na trenutne razprave o uvoznih tarifah v Trumpovi trgovinski vojni Kitajska razmišlja o ponovnih restrikcijah izvoza redkih zemelj v ZDA. S tem bo tudi evropska industrija močno prizadeta in je trenutna situacija bolj kritična kot kadar koli prej,« so si edini vsi partnerji v projektu.

www.ijs.si

ar©tur 2016