IRT 3000

vsebina

Sony napoveduje prve inteligentne senzorje vida na svetu s funkcionalnostjo procesiranja z umetno inteligenco

18.05.2020

Družba Sony Corporation je najavila prihod dveh modelov inteligentnih senzorjev vida, ki sta prva slikovna senzorja na svetu, opremljena s funkcionalnostjo procesiranja z umetno inteligenco. Funkcionalnost procesiranja z umetno inteligenco, ki je vgrajena v sam senzor, omogoča hitro procesiranje z umetno inteligenco ter pridobivanje samo tistih podatkov, ki jih uporabnik potrebuje. To prinaša manjšo zakasnitev pri prenosu podatkov ob uporabi storitev v oblaku, naslavlja pomisleke glede zasebnosti ter zmanjšuje porabo energije in stroške komunikacij.

gcgzhch1l1pa7v0skeubNova senzorja širita možnosti za razvoj kamer, opremljenih z umetno inteligenco. Omogočata raznolike načine uporabe v maloprodaji ter pri izdelavi industrijske opreme in prispevata k izgradnji optimalnih sistemov, povezanih v oblak.

Ime modela

Datum pošiljanja vzorca

Vzorčna cena (ne vključuje davka)

Inteligentni senzor vida tipa IMX500 1/2,3 (diagonala 7,857 mm) s pribl. 12,3 milijona efektivnih slikovnih pik

(izdelek v obliki golega čipa)

april 2020

85 EUR

Inteligentni senzor vida tipa IMX501 1/2,3 (diagonala 7,857 mm) s pribl. 12,3 milijona efektivnih slikovnih pik

(izdelek s podnožjem)

junij 2020 (predvidoma)

170 EUR

 

Širjenje interneta stvari je privedlo do tega, da so vse vrste naprav povezane v oblak, s čimer je postala običajna tudi uporaba sistemov za obdelavo informacij, kjer se informacije, pridobljene iz takšnih naprav, obdelujejo s pomočjo umetne inteligence v oblaku. Po drugi strani pa vedno večji obseg informacij, ki se shranjujejo in obdelujejo v oblaku, prinaša vrsto težav. Povečana zakasnitev pri prenosu podatkov ovira obdelavo informacij v realnem času. Tukaj so tudi pomisleki uporabnikov glede shranjevanja osebnih podatkov v oblaku ter druga vprašanja, kot so povečana poraba energije in višji stroški komunikacij, ki so ravno tako posledica storitev v oblaku.

Nova senzorja odlikuje zložena zasnova, sestavljena sta namreč iz slikovnega čipa in logičnega čipa. Sta prva slikovna senzorja na svetu, opremljena z analizo slike z umetno inteligenco in funkcionalnostjo procesiranja na logičnem čipu. Signal, ki ga pridobi slikovni čip, se obdela s pomočjo UI na senzorju. To odpravi potrebo po visoko zmogljivih procesorjih ali zunanjem pomnilniku in tako omogoča razvoj vrhunskih sistemov UI. Senzor namesto slikovnih podatkov odda metapodatke (semantične informacije, ki pripadajo slikovnim podatkom), s čimer zmanjša obseg podatkov in rešuje pomisleke glede zasebnosti. Poleg tega uporaba umetne inteligence omogoča raznolike funkcionalnosti za različne namene, kot na primer sledenje objektom v realnem času z visoko hitrostjo procesiranja. Izbrati je mogoče različne modele UI in sicer tako, da se notranji pomnilnik prepiše v skladu z zahtevami uporabnika ali razmerami na lokaciji, kjer je sistem v uporabi.  

Glavne značilnosti

Prvi slikovni senzor na svetu, ki je opremljen s funkcionalnostjo UI-procesiranja

bp8vol1rd1kpxseeuks2Slikovni čip je osvetljen z zadnje strani in ima približno 12,3 milijona efektivnih slikovnih pik za zajemanje informacij prek širokega vidnega kota. Logični čip je poleg običajnega vezja za delovanje slikovnega senzorja opremljen tudi z originalnim Sonyjevim procesorjem digitalnega signala (DSP - Digital Signal Processor). V njem poteka procesiranje signala z UI, ob tem pa vsebuje tudi pomnilnik za model UI. Takšna konfiguracija odpravlja potrebo po visoko zmogljivih procesorjih ali zunanjem pomnilniku, zaradi česar je idealna za visoko zmogljive sisteme UI.

Izhod metapodatkov

Slika1Signali, pridobljeni s slikovnim čipom, so vodeni prek procesorja ISP (Image Signal Processor), UI-procesiranje pa poteka v postopkovni fazi na logičnem čipu. Pridobljene informacije so na izhodu na voljo v obliki metapodatkov, kar zmanjša količino obdelanih podatkov. Zagotavljanje, da slikovni podatki ne zapustijo čipa obenem pomaga zmanjšati varnostna tveganja in reševati pomisleke glede zasebnosti. Poleg običajne slike, ki jo je posnel običajni slikovni senzor, lahko uporabniki izberejo format izhodnih podatkov glede na svoje potrebe in uporabo, vključno z izhodnimi slikami v formatu ISP (YUV/RGB) in slikami posebnih območij zanimanja.

Visokohitrostno UI-procesiranje

videoKo je video posnet z običajnim slikovnim senzorjem, je treba v obdelavo z umetno inteligenco poslati podatke za vsako posamezno sličico, kar povzroči povečan prenos podatkov in oteži zagotavljanje zmogljivosti v realnem času. Sonyjevi novi senzorji izvajajo ISP-procesiranje in visokohitrostno UI-procesiranje (procesiranje s hitrostjo 3,1 milisekunde za MobileNet V1*2) na logičnem čipu in celoten postopek opravijo znotraj ene same sličice. S takšno zasnovo lahko omogočijo izjemno natančno sledenje objektov v realnem času med snemanjem videa.

Izbirni model UI

lnrkllgiwzj6xrlaiu2lUporabniki lahko v vgrajeni pomnilnik zapišejo modele UI po svoji izbiri in jih lahko znova prepišejo in posodobijo glede na svoje zahteve ali razmere na lokaciji, kjer je sistem v uporabi. Če je denimo na prodajnem mestu nameščenih več kamer, ki uporabljajo ta slikovni senzor, je mogoče uporabiti zgolj eno vrsto kamere in jo prilagoditi različnim lokacijam, okoliščinam, času in namenu. Če je kamera s tem slikovnim senzorjem nameščena na vhodu v objekt, jo je mogoče uporabiti za štetje števila obiskovalcev, ki vstopijo v objekt; če je nameščena na polici trgovine, jo je moč uporabiti za zaznavanje pomanjkanja zalog; kadar je na stropu, se lahko uporablja za izdelavo zemljevidov gibanja obiskovalcev trgovine (zaznavanje lokacij, kjer se zbira veliko ljudi) in podobno. Poleg tega je mogoče model UI v določeni kameri prepisati in tako na primer tistega, ki se uporablja za izdelavo zemljevidov gibanja, zamenjati s tistim za prepoznavanje vedenja potrošnikov in podobno.

ar©tur 2016