IRT 3000

vsebina

Najboljši tuji investitorji leta 2021 so podjetja Ljubljanske mlekarne, Comtrade programske rešitve in Papirnica Vevče proizvodnja

27.01.2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija je tudi letos podelila priznanja za najboljše tuje investitorje, ki so v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate ter prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Na virtualni podelitvi so nagrado FDI Award Slovenia 2021 prejela tri podjetja: Ljubljanske mlekarne d. o. o. v kategoriji zeleno, Comtrade programske rešitve d. o. o. v kategoriji pomemben zaposlovalec v regiji in Papirnica Vevče proizvodnja d. o. o. v kategoriji dolgoročna prisotnost.

FDI Award

Slavnostni govornik na dogodku je bil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je izpostavil pomen tujih investitorjev za slovensko gospodarstvo. »S proaktivnim in dinamičnim pristopom smo v zadnjih petih letih uspeli povečati pritok tujih neposrednih investicij za dobre 3,6 milijarde evrov, kar predstavlja 16,6 milijard evrov oziroma kar 35,3 % BDP. Kljub pojavu pandemije covid-19 so se lani pri nas tuje neposredne investicije povečale za 2,4 %. Slovenija ima na področju privabljanja tujih investitorjev jasno vizijo in strateško ter ciljno usmerjeno podporo. K nam si prizadevamo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja z investicijskimi projekti z višjo dodano vrednostjo. Zato bodo tudi prihodnji ukrepi temeljili na uveljavitvi Slovenije kot privlačnega okolja za zelene, ustvarjalne in pametne investicije.« Investitorjem bodo v kratkem na voljo finančne spodbude v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij in v okviru Sklada za podnebne spremembe kot tudi zeleno financiranje, je napovedal.

Z nagradami za najboljše tuje investitorje želi Vlada Republike Slovenije ovrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju. Ob tem je dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija povedal: »Tuje neposredne investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti vsake države, saj zagotavljajo njeno konkurenčnost in učinkovitost. Tuji investitorji v našo državo prinašajo odličnost, napredne tehnologije in bogate izkušnje, zato so vitalen in strateški del slovenskega poslovnega okolja. Slovensko gospodarstvo je usmerjeno v trajnost, zelene tehnologije in družbeno odgovornost podjetij. Zavezano je k zmanjševanju ogljičnega odtisa ter skrbi za naravno in družbeno okolje. Tokratni nagrajenci trajnost poslovanja vse bolj razumejo kot osnovno in brezpogojno vodilo njihovega delovanja, kar nenehno dokazujejo s svojim zelenim pristopom ter razvojem pametnih in trajnostnih izdelkov in rešitev

Rdeča nit letošnjega dogodka je bila trajnostna naravnanost podjetij, zelene tehnologije in inovacije, ki pripomorejo k reševanju okoljskih, družbenih in gospodarskih problematik. Vizionarski pogled na to, kako pomembni bodo v prihodnosti trajnostno naravnani poslovni modeli, je z gledalci delila prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. »Novi časi zahtevajo od podjetij prilagoditev in spremembo poslovanja. Za podjetja brez posluha za trajnostno naravnano poslovanje se poslovni prostor bliskovito zmanjšuje. Leto 2021 je bilo prelomno. Trajnostno naravnano poslovanje je postalo globalna paradigma in večinska strateška usmeritev globalnih podjetij ne glede na dejavnost, velikost in tržni položaj, saj so družbeni in okoljski riziki vse večji. Celostno trajnostno poslovanje podjetij ustvarja in ohranja višjo dodano vrednost v podjetjih ter konkurenčne prednosti na trgu ob istočasnem zmanjševanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na posameznike in okolje

Strokovna komisija, ki je že šestnajsto leto zapored izbirala prejemnike nagrad FDI Award Slovenia, je letos v ožji izbor vključila podjetja, ki so ustrezala naslednjim kriterijem: vsaj desetodstotno tuje lastništvo v preteklem letu, dodana vrednost na zaposlenega nad slovenskim povprečjem, poslovanje z dobičkom in vsaj deset zaposlenih. Podjetja morajo imeti tudi poravnane obveznosti do finančne uprave in ne smejo biti med dosedanjimi prejemniki nagrade FDI Award Slovenia.

Prejemnik nagrade v kategoriji »zeleno« je podjetje Ljubljanske mlekarne, d. o. o. iz Ljubljane. Nagrado so prejeli zaradi svoje usmeritve v ohranjanje narave in čistega okolja. Podjetje si prizadeva za zmanjšanje ogljičnega odtisa,  povečevanje energetske učinkovitosti ter zmanjševanje porabe vode in izpusta emisij v okolje. Podjetje s 65 letno zgodovino je že od samih začetkov nosilec razvoja v širšem prostoru. Sposobnost uvajanja sprememb in izboljševanje kakovosti podjetja je prepoznala tudi francoska skupina Lactalis, katere del so od 2013. Kot član te skupine je podjetje danes dolgoročno zavezano h kakovosti in varnosti izdelkov in procesov, varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. Ljubljanske mlekarne so konec leta 2020 zaposlovale 593 ljudi in ustvarile za več kot 176 milijonov evrov prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal 9,2 milijona evrov. Dodana vrednost na zaposlenega je dosegala 62.308 evrov. Podjetje polovico proizvedenih izdelkov izvozi, pri čemer si prizadevajo za izdelke z visoko dodano vrednostjo, za skupino Lactalis pa so na primer osrednji evropski proizvajalec islandskega tipa jogurta skyr.

Nagrado je v imenu podjetja, ki je sicer tudi ambasador nacionalne komunikacijske kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini Green. Creative. Smart., ki jo vodi SPIRIT Slovenija,  prevzela mag. Maja Kalan Pongrac, ki je ob tem povedala, da je najpomembneje, da čisto na vseh področjih v podjetju sprejemaš takšne odločitve, ki bodo sprejemljive in trajnostne tudi za prihodnost.

LJ mlekarne

Prejemnik nagrade v kategoriji pomemben zaposlovalec je podjetje Comtrade programske rešitve d. o. o. iz Ljubljane. Podjetje je nagrado prejelo, ker gre za največje IKT podjetje v Sloveniji, ki ne razvija zgolj svojega poslovanja, ampak vpliva na razvoj celotnega trga in industrije, pri tem pa se zaveda, da so ljudje njegov največji kapital. Podjetje Comtrade je pod imenom Hermes Softlab uspešno delovalo že od leta 1990, leta 2008 pa je prešlo v last skupine Comtrade s sedežem v Beogradu, ki je vodilna v svetu na področju »backup in recovery« rešitev, med njihovimi strankami pa so velika blue chip podjetja. Podjetje je v letu 2020 doseglo skoraj 47 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal 8,5 milijonov evrov. V preteklem letu so imeli 406 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega je presegla 63.600 evrov. 

Nagrado je v imenu podjetja prevzel Aleš Gornjec, ki je poudaril vlogo zaposlenih za uspešnost njihovega podjetja. Zavedajo se, da so najboljši ambasadorji podjetja zadovoljni zaposleni, zato si izjemno prizadevajo za njihovo dobrobit ter na različne načine skrbijo za njihov profesionalni in osebnostni razvoj.

Comtrade

Prejemnik nagrade v kategoriji »dolgoročna prisotnost« je podjetje Papirnica Vevče proizvodnja d. o. o. iz Ljubljane. Nagrado so prejeli, ker je njihov tuji lastnik v Sloveniji prisoten že več kot tri desetletja in pod njegovim vodstvom je druga najstarejša papirnica na Slovenskem danes vodilni evropski proizvajalec papirjev za etikete in gibko embalažo. Podjetje ima res dolgo zgodovino, saj je bilo ustanovljeno že davnega leta 1842, dve leti kasneje pa je bila zgrajena prva strojna papirnica pri nas. Zatem se je lastništvo še nekajkrat zamenjalo, leta 1990 je postalo večinski, 2004 pa stoodstotni lastnik Papirnice Vevče avstrijsko podjetje Brigl & Bergmeister iz Niklasdorfa, ki ima na Vevčah dve podjetji: Papirnico Vevče d. o. o. in Papirnico Vevče proizvodnja, d. o. o. Podjetje je v letu 2020 doseglo več kot 92 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj 5 % več kot v prejšnjem letu, čisti poslovni izid je znašal 10 milijonov evrov. Podjetje je imelo v preteklem letu 222 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je v letu 2020 presegala 107.600 evrov.

Nagrado je v imenu podjetja prevzel Marko Jagodič in izpostavil trajnostno delovanje njihovega  podjetja, ki je okoljsko ozaveščeno, zmanjšuje vplive na okolje, osvešča svoje zaposlene, je družbeno odgovorno, sledi najmodernejšim tehnologijam na svojem področju ter s tem sonaravnost in sobivanje v okolju zmanjšuje na minimum.

Vevče

Nagrade FDI Award Slovenia, ki jih SPIRIT Slovenija podeljuje že od leta 2006, dopolnjujejo širšo slovensko strategijo za privabljanje tujih neposrednih investicij, ki sodi med prioritetna področja tako Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot celotne vlade Republike Slovenije. V 2020i so priznanja prejela podjetja Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. v kategoriji pomemben zaposlovalec, Belinka Perkemija, d. o. o. v kategoriji »zeleno«, TKK, d. o. o. v kategoriji »ustvarjalno« in iSystem Labs, d. o. o. v kategoriji »pametno«.

Prireditev si je možno ogledati na naslednji povezavi: https://youtu.be/F5YqdkSBmVY

Vse fotografije: posnetek zaslona

Virwww.spiritslovenia.si

ar©tur 2021