IRT 3000

vsebina

Razširitev serije vakuumskih črpalk HiLobe s pametnimi visokozmogljivimi Rootsovimi črpalkami z visokimi črpalnimi hitrostmi

11.05.2022

• uporaba v območju nizkega in srednjega vakuuma
• širok nabor različnih Rootsovih črpalnih postaj
• široko območje nominalnih črpalnih hitrosti do 13.600 m³/h

roots-pump-hilobe-preview

Podjetje Pfeiffer Vacuum, ki je eno izmed vodilnih svetovnih dobaviteljev vakuumske tehnologije, predstavlja novo kompaktno Rootsove črpalke z visokimi črpalnimi hitrostmi. Te Rootsove črpalke, ki so namenjene za serijo vakuumskih črpalk HiLobe, pokrivajo širok nabor aplikacij, ki zahtevajo hitro vakuumiranje velikih komor. Potencialna uporaba pri številnih industrijskih vakuumskih aplikacijah tako zajema postopek varjenja z elektronskim žarkom, vakuumske peči, hlajenje z zamrzovanjem in še posebej hitro vakuumiranje pri zapornih komorah ali sistemih za ugotavljanje puščanja. Te vakuumske črpalke so primerne tudi za uporabo pri postopkih izdelave površinskih prevlek. S svojo možnostjo nadzora črpalne hitrosti so zelo prilagodljive specifičnim zahtevam uporabnikov.

V podjetju Pfeiffer Vacuum so zelo zadovoljni z dopolnitvijo serije vakuumskih črpalk HiLobe s predstavitvijo teh velikih Rootsovih črpalk, ki omogočajo doseganje širokega nabora nominalnih črpalnih hitrosti do 13.600 m³/h. Poleg tega pa so v podjetju ponosni za zelo kompaktno zasnovo in bistveno manjšo porabo električne energije v primerjavi s konvencionalnimi Rootsovimi črpalkami, razlaga Andreas Würz, produktni vodja pri podjetju Pfeiffer Vacuum.

S svojim zmogljivim pogonskim konceptom dosegajo nove Rootsove črpalke približno 20 odstotkov krajše čase vakuumiranja v primerjavi s konvencionalnimi Rootsovimi črpalkami. Hitro vakuumiranje pa zniža stroške delovanja in poveča učinkovitost proizvodnih sistemov. Uporaba energijsko učinkovitih pogonov in optimizirane geometrija rotorjev črpalk zniža stroške električne energije za več kot 50 odstotkov v primerjavi s konvencionalnimi Rootsovimi črpalkami. K temu veliko prispeva tudi koncept tesnjenja. Črpalke so hermetično tesnjene glede na okolico in imajo največjo raven notranjega puščanja 1x10-6 Pa m³/s, pri čemer so odstranjena dinamična tesnila, kar pomeni, da je treba črpalke vzdrževati le na vsaka štiri leta.

Tehnologija pametnega uporabniškega vmesnika serije vakuumskih črpalk HiLobe zagotavlja optimalno prilagajanje procesa in spremljanje stanja opreme. Spremljanje stanja zagotavlja stalne informacije o stanju vakuumskega sistema. Poleg tega pa poveča razpoložljivost sistema, saj omogoča smotrno planiranje vzdrževanja in servisiranja in tako preprečuje drage ustavitve proizvodnje. Vse te prednosti tako zagotavljajo dolgo dobo obratovanja med posameznimi servisnimi posegi in izjemno visoko zanesljivost delovanja.

Poleg posameznih komponent ponuja podjetje Pfeiffer Vacuum tudi širok nabor črpalnih postaj z Rootsovimi črpalkami, ki vsebujejo različne predčrpalke, gradacije in dodatke. Take črpalne postaje z Rootsovimi črpalkami se uporabljajo pri aplikacijah z nizkim in srednjim vakuumom in predstavljajo zanesljive rešitve, ki ponujajo visoke črpalne hitrosti v prehodnem območju od tlaka okolice do 10-3 hPa. Ustrezna kombinacija različnih vakuumskih črpalk predstavlja idealno rešitev za raznolike aplikacije na področju proizvodnje in raziskav.

Več informacij na: www.pfeiffer-vacuum.com

ar©tur 2021