IRT 3000

vsebina

Industrijska omrežja rastejo tudi v zahtevnih časih – tržni deleži industrijskih omrežij v 2022 po podatkih podjetja HMS Networks

03.06.2022

Podjetje HMS Networks vsako leto analizira trg industrijskih omrežij, da oceni distribucijo novo povezanih vozlišč v tovarniški avtomatizaciji. Letošnja študija kaže, da se bo trg industrijskih omrežij v letu 2022 pričakovano povečal za 8 %. Industrijski Ethernet ima še vedno največjo rast in zdaj predstavlja 66 % vseh novo nameščenih vozlišč (lani 65 %). Področna vodila predstavljajo 27 % (28), medtem ko brezžična tehnologija ohranja 7-% tržni delež. PROFINET in EtherNet/IP si delita prvo mesto na lestvici omrežij s 17-% tržnim deležem, vendar se jima EtherCAT hitro približuje z 11 %.

54879_Network shares according to HMS 2022

Podjetje HMS Networks zdaj predstavlja letno analizo trga industrijskih omrežij, v kateri se osredinja na novo nameščena vozlišča v tovarniški avtomatizaciji na globalni ravni. Kot neodvisni dobavitelj rešitev na področju industrijske informacijske in komunikacijske tehnologije, ima podjetje HMS obsežen vpogled v trg industrijskih omrežij. Študija za 2022 vključuje ocenjene tržne deleže in stopnje rasti za področna vodila, industrijski Ethernet in brezžične tehnologije.

Podjetje HMS je v študiji ugotovilo, da trg industrijskih omrežij še naprej raste in da bo skupna tržna rast v letu 2022 znašala 8 %, kar potrjuje nadaljnjo pomembnost omrežne povezljivosti v tovarnah.

Zmerna rast industrijskega Etherneta
Industrijski Ethernet z 10-% rastjo še vedno pridobiva tržni delež. Tako industrijski Ethernet zdaj predstavlja 66 % globalnega trga novo nameščenih vozlišč v tovarniški avtomatizaciji (v primerjavi s 65 % v lanskem letu). EtherNet/IP in PROFINET si delita prvo mesto s 17-% tržnim deležem, vendar je tudi EtherCAT že naredil velik korak naprej in tako prvič dosegel dvomestni tržni delež, in sicer 11 %. Tudi Modbus-TCP gre dobro, saj je njegov tržni delež narasel na 6-%.

Ponovna rast področnih vodil
Tržni delež področnih vodil znaša 27 %v primerjavi z lanskimi 28 %. Vendar pa HMS ugotavlja, da se za temi številkami skriva zanimivo dejstvo, in sicer se navkljub padcu tržnega deleža za en odstotek pričakuje, da bo dejansko število
nameščenih vozlišč področnih vodil po nekajletnih padcih zraslo v letu 2022 za 4 % v primerjavi z lanskim letom. Razlog za to naj bi bilo dejstvo, da tovarne dajejo prednost uveljavljenim industrijskim omrežnim rešitvam v teh negotovih časih, npr. zaradi koronavirusa in zahtevnega položaja komponent.

PROFIBUS ostaja še vedno največkrat nameščeno področno vodilo s 7-% tržnim deležem, sledita mu Modbus-RTU s 5-% in CC-Link s 4-% deležem. Tehnologiji Modbus TCP in RTU se še vedno obsežno uporabljata v sodobnih tovarnah in skupaj predstavljata 11 % trga v 2022 v primerjavi z lanskim letom.

Večja uporabnost brezžičnih tehnologij – še čakamo na učinek 5G
Brezžične tehnologije so narasle za 8 %, kar se lahko primerja s skupno stopnjo rasti trga omrežij, ki pa ostaja 7 %. Primeri običajne uporabe vključujejo zamenjavo kablov, brezžični dostop do strojev in povezljivost z mobilno industrijsko opremo. Trg še vedno čaka na zagon in vpliv 5G v namestitvah v tovarniški avtomatizaciji naslednje generacije.

54879_Anders Hansson 2022Industrijsko omreženje je ključno za produktivnost in trajnost v proizvodnji
»Povezljivost industrijskih omrežij je absolutni ključ do doseganja ciljev produktivnosti in trajnosti v sodobni proizvodnji, to pa je glavno gonilo rasti, ki jo beležimo na trgu industrijskih omrežij,« tako Anders Hansson, direktor marketinga v podjetju HMS Networks. »Tovarne stalno delajo na optimizaciji produktivnosti in trajnosti, prav tako pa tudi na kakovosti, prožnosti in digitalni varnosti. Vemo, da je utrjeno povezovanje industrijskih omrežij tudi ključnega pomena pri teh ciljih. Medtem ko beležimo rast na vseh področjih omrežij, je še posebej zanimiva ugotovitev, da so uveljavljene tehnologije področnih vodil znova na poti rasti.«

Variacije regionalnih omrežij
EtherNet/IP in PROFINET sta vodilna v Evropi in na Srednjem Vzhodu, sledita pa jima PROFIBUS in EtherCAT. Drugi priljubljeni omrežji sta Modbus (RTU/TCP) in Ethernet POWERLINK. Na ameriškem trgu prevladuje EtherNet/IP, za petami pa mu je tudi EtherCAT, saj pridobiva na tržnem deležu. PROFINET vodi na razdrobljenem azijskem trgu, sledijo mu EtherNet/IP in drugi konkurenti, kot so CC-Link/CC-Link IE Field, EtherCAT, PROFIBUS in Modbus (RTU/TCP).

VIDEO POSNETEK:
HMS TechTalk, Anders Hansson komentira o ozadju letošnje študije in rezultatih.

Obseg:
Študija vključuje oceno podjetja HMS za 2022 na podlagi števila novo nameščenih vozlišč na področju tovarniške avtomatizacije. Vozlišče je definirano kot stroj ali naprava, priključena na industrijsko področno omrežje. Številke predstavljajo konsolidirane ugotovitve podjetja HMS ob upoštevanju mnenj sodelavcev v industriji, naših prodajnih statističnih podatkov in splošnega dojemanja trga.

Vir: https://www.hms-networks.com/de

ar©tur 2021