IRT 3000

Sadržaj

oglašavanje

Izdavač časopisa IRT3000
PROFIDTP, d. o. o.
Ulica Ivice Sudnika 7
10430 Samobor
Hrvatska

OIB: 55579522185
Matični broj: 02244942
Bank: Raiffeisen Bank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, Hrvatska
SWIFT: RZBHHR2X
Broj računa: HR68 2484008 1104258668
 

Uredništvo časopisa IRT3000 ADRIA, marketing i pretplate za Srbiju:

Lidija Obradović
GSM: +381 60 140 14 42


SMV Technologies DOO
Dušana Danilovića 3/112
RS-21000 Novi Sad
Srbija


e-pošta: info@irt3000.com

MEDIA KIT2021:
Media Kit 2022- IRT3000 magazine- SRB.pdf

Opšti uslovi oglašavanja:
SRB_OPŠTI USLOVI OGLAŠAVANJA_2021.pdf

 

Predviđeni datumi štampanja časopisa IRT3000 ADRIA:

Rezervacije oglasnog prostora i materijal za oglase primamo do početka meseca štampe.

broj rokovi za dostavu oglasa predviđeni datumi štampanja
58. broj 2.3.2022 31.3.2022
59. broj 3.6.2022 30.6.2022
60. broj 2.9.2022 30.9.2022
61. broj 11.11.2022 16.12.2022

 

CENOVNIK oglašavanja u časopisu IRT3000 ADRIA:

(U cenu nije uključen PDV)

Veličina / dimenzije (širina x visina) cena bez PDV-a
Naslovnica 880,00 €
Produženi omot spolja 660,00 €
Produženi omot iznutra 620,00 €
Omot iznutra 620,00 €
Predzadnja stranica - omot unutrašnji 660,00 €
Poleđina 825,00 €
Produženi omot (2 stranice) 1.210,00 €
Cela stranica 550,00 €
Dve trećine stranice uspravno 440,00 €
Trećina stranice uspravno 275,00 €
Pola stranice vodoravno 330,00 €
Trećina stranice vodoravno 275,00 €
Četvrtina stranice vodoravno 165,00 €
Šestina stranice vodoravno 110,00 €
Logotip na naslovnici + internet stranica* 104,00 €
DRUGI OBLICI OGLAŠAVANJA  
Ulaganje promotivnog mareriala - A4 obostrano** 1.050,00 €
Ulaganje promotivnog mareriala - A4 obostrano** 1.590,00 €
Predstavljanje kompanije (2 x A4)* 550,00 €
Reklamni natpis na internet stranici - levo 160 x 160 px 150,00 € / mesec dana
Reklamni natpis na internet stranici - desno 269 x 269 px 250,00 € / mesec dana
Promotivna e-pošta (4 jezičke verzije) 350,00 €
Posebni oblik  po dogovoru 
Stručno/tehnički članak (objava po dogovoru s urednikom) besplatno za godišnje oglašivače 
PR TEKSTOVI  
PR članak na jednoj stranici (1500 znakova s 1-2 fotografije)  250,00  €
PR članak na dve stranice (3000 znakova s 3-4 fotografije) 450,00 €
Intervju (koji napravi naš novinar) 305-455,00 €
Prevod s engleskog ili nemačkog  50,00  €
PAKETNA PONUDA
Ponuda pored pripreme i objavljivanja PR teksta uključuje takođe:
• prikaz logotipa kompanije uz tekst,
• objavljivanje podataka za kontakt s kompanijom,
• članak oblikovan u skladu s bojama vašeg logotipa,
• deljenje članka na našoj internet stranici i na društvenim mrežama (LinkedIn, Facebook)
OBLIKOVANJE I PREVODI OGLASA  
Manje popravke i zamene teksta/fotografije, uključujući prevod 15,00 €                                           
Zahtevnije popravke oglasa, uključujući prevo 30,00 €
Ponovno prelomljen oglas (tekst u Wordu + fotografije + prevod)  50,00 €

* preračunato u RSD po kursu Narodne banke Srbije
** Moguće samo u slučaju ugovora za godišnje oglašavanje oglasa dimenzije A4 ili A5.
*** Krajnju cenu za štampani materijal za ulaganje ćemo, prema predočenom uzorku, odrediti zajedno s naručiocem s obzirom na težinu materijala.

Popusti su mogući samo uz potpisivanje ugovora za višestruko izdavanje:

s tri (3) ili četiri (4) objave u časopisima - 20 %
s dve (2) objave u časopisima - 10 %

Časopis IRT3000 je u boji u celosti, formata A4. Uredništvo pre štampanja pregleda i lektorira reklame. Časopis je štampan na 90 gr papiru, omot je plastificiran – 150 gr papir. Uredništvo omogućava oglašivaču pomoć pri pripremi reklame. Oblikovanje prema traženim standardima se odvija u dogovoru s naručiocem. Oblikovana reklama se oglašivaču dostavlja na CD-u i u njegovom je trajnom vlasništvu. Slike trebaju biti bar u rezoluciji od 300dpi, u CMYK boji.  

 

Karakteristike oglasa

 

O časopisu IRT3000 ADRIA

Časopisi izlazi 4 puta godišnje
Opseg: Više od 180 strana + omot

Tiraž: 3.050 primeraka.
1.530 pretplatnika na štampani časopis IRT3000 ADRIA.
300 primeraka za promociju časopisa na sajmovima i događajima.
1.220 pretplatnika na e-časopis IRT3000 ADRIA.

Cena broja: 5,00 €
Godišnja pretplata za 4 broja: 20,00 €
Studentima i učenicima odobravamo popust od 15%, godišnja pretplata za 4 broja:

*iznosi isključuju 10% PDV-a

ar©tur 2021