IRT 3000

Sadržaj

Do pravih temperatura sa serijom WITTMANN Primus

08.11.2016

Sezonske promene klimatskih uslova, kao što su povećana vlaga i povišena temperatura, mogu ugroziti preradu plastičnih materijala, stoga je potrebno posebno se posvetiti sušenju materijala, transportu i rukovanju s njim, kako bi se na taj način stabilna proizvodnja omogućila i u letnim mesecima.

Sezonske promene klimatskih uslova, kao što su povećana vlaga i povišena temperatura, mogu ugroziti preradu plastičnih materijala, stoga je potrebno posebno se posvetiti sušenju materijala, transportu i rukovanju s njim, kako bi .12_08_20_Witt_300.thumb-157x300.pngse na taj način stabilna proizvodnja omogućila i u letnim mesecima. To važi pre svega za prerađivače polimera, kao što su ABS, PC, PA, i mnogih drugih tehničkih polimera.

Zbog toga su se u društvu WITTMANN Group odlučili predstaviti seriju opreme Primus. Inovativna serija aparata za sušenje na točkovima DRYMAX Aton garantuje konstantno rosište ispod –40 °C. Sada je na raspolaganju i u konfiguraciji Primus. Najbolje prodavani aparati za sušenje, DRYMAX ES 40 i DRYMAX E 30 i E 60 sa više komora s desikansima, imaju kapacitet od 15 kg/h do 30 kg/h. Svi su opremljeni sa inteligentnim sistemom za upravljanje energijom i omogućuju analizu uslova okoline, s kojom se osigurava visoka energijska učinkovitost.

Kapacitet transportera FEEDMAX Primus je do 120 kg/h. Primeren je kako za male, tako i za velike mašine, pri čemu je transport materijala u sušilo i mašine zagarantovan. Novo u liniji WITTMANN Primus je i gravimetrijska mešalica GRAVIMATRIX B 14 s maksimalnim protokom materijala 80 kg/h. Nova serija Primus nudi sve potrebno po izuzetno konkurentnim godišnjim cenama.

www.wittmann-robot.com

ar©tur 2021