IRT 3000

Sadržaj

Poklopci za infuzijske boce

08.11.2016

Bolivijski prerađivač plastike Matriplast je u saradnji s nemačkom firmom KRAIBURG TPE nedavno završio projekat, u okviru kojeg su razvili inovativno rešenje za medicinsku industriju. Firma proizvodi poklopce za infuzijske boce, napravljene od elastoplastomera THERMOLAST® M, koji su u većini zemalja sertifikovani za primenu u medicinskim aplikacijama.

Bolivijski prerađivač plastike Matriplast je u saradnji s nemačkom firmom KRAIBURG TPE nedavno završio projekat, u okviru kojeg su razvili inovativno rešenje za medicinsku industriju. Firma proizvodi poklopce za infuzijske boce, napravljene od elastoplastomera THERMOLAST® M, koji su u većini zemalja sertifikovani za primenu u medicinskim aplikacijama. Njihova prerada je vrlo efikasna i higijenska. Materijal se sterilizuje u pari, pri temperaturama do najviše 135 °C, a tvrdoća materijala po Shore-u se kreće u rasponu 35 do 45. Svojstva materijala omogućuju višebrojno nepropusno zatvaranje, stoga je idealan za tu aplikaciju.

.12_08_13_Kreinburg_300.thumb-300x200.pngMaterijal se prerađuje pomoću dvokomponentnog injekcionog presovanja pri čemu se povezuju PE i PP. Ručno sastavljanje gumenih poklopaca tako je uklonjeno, pa se ostvaruju uštede u vremenu i novcu. S novim rešenjem, proizvođač je izbegao velike troškove skladištenja poklopaca, dok je istovremeno njihova kontaminacija gotovo nemoguća. Pri proizvodima od gume uvek postoji opasnost kontaminacije s potencijalno opasnim sredstvima, koje nastaju pri hemijskim reakcijama, dok kod prerade elastoplastomera, takve opasnosti nema.

Bolivijski proizvođač je oduševljen uslugama društva KRAIBURG TPE. Jedinjenja THERMOLAST® M se naime prerađuju u izdvojenom proizvodnom pogonu, gde se radi samo prerada onih sirovina koje su u skladu sa standardima medicinske industrije, čime se sprečava eventualna kontaminacija. Kvalitet proizvoda je zagarantovan, jer KRAIBURG TPE svojim naručiocima garantuje da sastav materijala neće menjati najmanje dve godine. Unutrašnje smernice i stalno osposobljavanje zaposlenima osiguravaju visok kvalitet i prenos znanja preko svetske mreže društva KRAIBURG TPE.

www.kraiburg-tpe.com

ar©tur 2021