IRT 3000

Sadržaj

BASF i SGL Group razvijaju plastomerne kompozite, ojačane ugljeničnim vlaknima

08.11.2016

Društva BASF i SGL Group će udružiti snage i zajednički razviti kompozitni materijal na osnovi poliamida i odgovarajućih ugljeničnih vlakana, koji će smanjiti troškove proizvodnje plastomernih kompozita, ojačanih ugljeničnim vlaknima.

Društva BASF i SGL Group će udružiti snage i zajednički razviti kompozitni .13_01_07_Basf_300.thumb-300x300.pngmaterijal na osnovi poliamida i odgovarajućih ugljeničnih vlakana, koji će smanjiti troškove proizvodnje plastomernih kompozita, ojačanih ugljeničnim vlaknima. Materijal će se primenjivati pri postupku T-RTM (posredno presovanje plastomera) i pri reakcijskom injekcionom presovanju, pri čemu se očekuje da će ciklusi biti bitno kraći od onih pri posrednom presovanju duromera. Prilagođavanje materijala bržim postupcima će doprineti češćoj primeni lakih i čvrstih strukturnih komponenata, napravljenih od ugljeničnih kompozita, u automobilskoj industriji.

Kako bi osigurali dobru povezanost poliamida i vlakana, potrebno je površinu ugljeničnih vlakana odgovarajuće obraditi, odnosno nanositi materije, načinjene po meri. Tako će i ugljenična vlakna postići svoju jedinstvenu krutost i čvrstoću.

Plastomerni kompoziti, ojačani ugljeničnim vlaknima, udružuju svojstva ugljeničnih vlakana, kao što su visoka čvrstoća i mala težina, ali i dobra svojstva za preradu iz plastomera. Materijal je moguće preoblikovati, reciklirati i zavarivati.

www.basf.com

ar©tur 2021