IRT 3000

Sadržaj

Dve nove folije SABIC LEXAN za šinska vozila

08.11.2016

SABIC je na uvođenje evropskog standarda o požarnoj sigurnosti šinskih vozila odgovorio sa dve nove folije LEXAN™. LEXAN H 6500 ima kvalitet PC/ABS, koji zadovoljava zahteve harmonizovanog standarda CEN/TS 45545, a nova folija LEXAN H 6200 je u skladu sa nemačkim standardom DIN.

SABIC je na uvođenje evropskog standarda o požarnoj sigurnosti šinskih vozila .13_01_07_Sabic_2_300.thumb-300x236.pngodgovorio sa dve nove folije LEXAN™. LEXAN H 6500 ima kvalitet PC/ABS, koji zadovoljava zahteve harmonizovanog standarda CEN/TS 45545, a nova folija LEXAN H 6200 je u skladu sa nemačkim standardom DIN.

H 6500 je neprovidan, čvrst blend PC/ABS bez odsjaja, koji osigurava visoku krutost za zidove, stolove i sedišta kod železničkih vagona. Materijal je primeren za toplo oblikovanje pri nižim temperaturama kao tradicionalni PC. LEXAN H 2000 nudi privlačan odnos cene i svojstava pri manje zahtevnim aplikacijama, kao što su obloge. Postojan je na udarce i pri niskim temperaturama do –20 °C, može se lepo obojiti i primeren je za toplo oblikovanje. Obe folije LEXAN mogu u poređenju sa metalima, duromerima i staklom osetno smanjiti troškove sistema (zbog udruživanja komponenti i uklanjanja sekundarnih operacija, kao što su lakiranje i poliranje), a manji su i troškovi transporta.

www.sabic-europe.com

ar©tur 2021