IRT 3000

Sadržaj

Poliamidi u elektroaplikacijama

08.11.2016

Danas se plastomeri prošireno primenjuju u elektro segmentu, gde moraju ispunjavati niz zahteva: standard IEC 60335, smernice WEEE i RoHS samogasivost ili otpornost na plamen, bez halogena ili crvenog fosfora ...

Danas se plastomeri prošireno primenjuju u elektro segmentu, gde moraju ispunjavati niz zahteva:

• standard IEC 60335
• smernice WEEE i RoHS
• samogasivost ili otpornost na plamen
• bez halogena ili crvenog fosfora

Ems-Chemie je u svojem pogonu razvio materijale iz familije poliamida za aplikacije u elektroindustriji, gde ih prema otpornosti na visoke temperature delimo na polimere:

• do 120 °C (Grilon B, Gilon A i Grilon TS)
• iznad 120 °C (Grivory GV, Grivory HT2 i Grivory HT3)

.13_01_28_Lespateks_300.thumb-300x200.pngJedan od zahteva, koje moraju ispunjavati materijali, je otpornost na visoke temperature (više od 200 °C), stoga su u takvim aplikacijama primenjivi Grivory HT2 i HT3. Reč je o poliftalamidima s dobrim mehaničkim i električnim svojstvima (samogasivost) i pri visokim temperaturama, dimenzijskom stabilnošću i ne sadrže halogene. Nova tehnologija omogućava materijalu Grivory HT2 poboljšana mehanička svojstva i kvalitet površine. Pri temperaturama, višim od 230 °C, materijal zadržava svoju visoku čvrstoću i otpornost na hemikalije, stoga se primenjuje u različitim segmentima. Materijal Grivory HT3 je poliftalamid s biokomponentom, koja doprinosi poboljšanju dimenzijske stabilnosti, što je posledica malog upijanja vlage. Materijal zadovoljava i test JEDEC 1, što je bitno u elektronici. Takođe ga odlikuju dobra mehanička svojstva kao i otpornost na hemikalije i hidrolizu. Pored injekcionog presovanja primeren je i za ekstruziju. Materijal Grivory HT3 je za aplikacije, kao što su prekidači i konektori, a materijal Grivory HT2 za aplikacije, kao što su sigurnosne komponente za releje i grejače za vodu (gde se upotrebljava materijal Grivory HT2V-3X V0). Poseban razvoj Ems-Chemie namenjuje i novim materijalima od poliftalamida, koji podnose viša toplinska opterećenja, primerice materijali XE 4216 i XE 4217.

U sklopu za elektroaplikacije Ems-Chemie je razvio i materijale za aparate, koji nisu pod stalnim nadzorom (mašine za veš i posuđe, klima uređaji) i ispunjavaju standard IEC 60335. U tu grupu materijala spadaju Grilon TSG-30/4 V0, koji se primenjuje za kućište i delove konektora u mašini za veš, Grilon TS V0 za poklopac namotaja transformatora i Grilon TSG-20/4 FR X za konektore. Oznaka V0 pri materijalima znači, da je materijal samogasiv, a oznaka FR, da je materijal otporan na plamen. Materijali takođe ne sadrže halogene ili crveni fosfor tako da se mogu dobro obojiti, što je bitan faktor u elektroindustriji.

www.emsgriltech.com
www.lespatex.si

ar©tur 2021