IRT 3000

Sadržaj

XTS: Programska oprema zamenjuje komplikovane mehanizme

08.11.2016

XTS (eXtended Transport System – proširivi transportni sistem) objedinjuje linearni motor, robusnu elektroniku i merenje pomaka u jedan mehatronski sistem.

XTS (eXtended Transport System – proširivi transportni sistem) objedinjuje .13_02_04_xts_200.thumb-200x82.pnglinearni motor, robusnu elektroniku i merenje pomaka u jedan mehatronski sistem.

Jednog ili više bežičnih pomičnih delova (mover) možemo voditi visokom dinamikom i brzinom do 4 m/s na skoro idealnoj i prilagodljivoj putanji. XTS nudi veću fleksibilnost u mašinogradnji. Planirani početak proizvodnje je 2. kvartal 2013.

XTS

ar©tur 2021