IRT 3000

Sadržaj

Izuzetno brza svetlosna zavesa

08.11.2016

Firma Leuze electronic je sa serijom CML 720 predstavila novu generaciju mernih svetlosnih zavesa. Svetlosnu zavesu sa ugrađenim ekranom odlikuje vreme odziva 30 mikro sekundi na snopu svetlosti, što omogućava prepoznavanje najbržih procesa u svim uobičajenim industrijskim primenama.

Firma Leuze electronic je sa serijom CML 720 predstavila novu generaciju mernih .13_02_18_Leuze_250.thumb-104x250.pngsvetlosnih zavesa. Svetlosnu zavesu sa ugrađenim ekranom odlikuje vreme odziva 30 mikro sekundi na snopu svetlosti, što omogućava prepoznavanje najbržih procesa u svim uobičajenim industrijskim primenama.

Sa razmakom između snopa svetlosti od samo 5 milimetara, možemo prepoznati i najmanje promene mera i izvesti fino definisanje konačnog položaja. U području šest metara i sa mernim poljem dužine do tri metra, možemo meriti i veće predmete s najvećim doprinosom efikasnosti. Ekran u povezujućoj glavi uspešno nadomešta računar na stepenu pogona sistema. Dodatna odlika te svetlosne zavese je vrlo malo mrtvo područje pri kaskadnom postavljanju više zavesa, jer svetlosne zavese serije CML 720 nude dodatnu mogućnost bočnog podešavanja povezujuće glave. To smanjuje preostalo mrtvo područje na svega 23 milimetara.

www.leuze.de

ar©tur 2021