IRT 3000

Sadržaj

Elektro i pneumatski upravljani magnetni prihvatači

08.11.2016

Prilagodljivo rešenje za rukovanje sa limovima i drugim feromagnetnim obradcima, koje omogućava veliku silu držanja kao i jednostavnu ugradnju i primenu.

Prilagodljivo rešenje za rukovanje sa limovima i drugim feromagnetnim obradcima, koje omogućava veliku silu držanja kao i jednostavnu ugradnju i primenu.

.13_02_11_Fipa_300.thumb-229x300.pngNovi pneumatski upravljani magnetni prihvatači PMG firme FiPA GmbH najbolji su izbor umesto uobičajenih elektro upravljanih magnetnih prihvatača MG. »Firma FiPA je jedini ponuđač dvaju različitih rešenja magnetnih prihvatača za rukovanje sa limovima i drugim feromagnetnim obradcima«, tvrdi Rainer Mehrer, izvršni direktor firme FIPA. Korisnik može kod FiPA po želji birati između pneumatski ili elektro upravljanih magnetnih prihvatača.

U radnim okruženjima bez električnih uređaja, kakva su često postrojenja za preoblikovanje limova, pneumatski upravljani magnetni prihvatači su vrlo jednostavni i pogodni za nameštanje i primenu. Elektro upravljani magnetni prihvatači posebno su zanimljivi za rukovanje s vrlo tankim limovima ili s legiranim obradcima. Razlog tome je način njihovog rada. Kao i svi drugi magnetni prihvatači, i elektro upravljani drže obradke isključivo pomoću sile ugrađenog permanentnog magneta. Pri odlaganju obradka, kroz zavojnice prihvatača protiče kratkotrajna električna struja, koja stvara magnetno polje suprotnog polariteta magnetnom polju permanentnog magneta. Preostali magnetizam u legiranom obradku se na taj način kompenzuje, a obradak se sigurno i brzo odlaže. To omogućava vrlo kratak takt pri visokom stepenu sigurnosti procesa.

Grupa magnetnih prihvatača s pneumatskim upravljanjem utemeljena je na dvostrukom delovanju pneumatskog radnog klipa, koji ima u unutrašnjosti permanentni magnet. S pomakom radnog klipa prema obradku, stvara se sila prihvatanja, a s pomakom u suprotnom smeru, obradak se odlaže. Radni klip može biti opremljen sa NPN ili PNP senzorima, koji prepoznaju položaj stapajice i prepoznaju prijem obratka. Zbog osiguranja površine obradka, prihvatači su opremljeni brzo izmenjivim obručima otpornim na trošenje od NBR (tvrdoća 70 Shore), koji ne ostavljaju otisak. Obe izvedbe su potpuno pouzdane, jer obradak zbog permanentnog magneta ostaje u čvrstom prihvatu i pri prekidu dovoda struje ili vazduha pod pritiskom. I pneumatski i elektro upravljane verzije magnetnih prihvatača mogu se kombinovati sa elementima sistema firme FIPA a omogućavaju i jednostavnu ugradnju.

www.fipa.com

ar©tur 2021