IRT 3000

Sadržaj

Induktivni linearni senzor položaja za upravljanje kretanjem firme Turck

08.11.2016

Firma Turck je po prvi put nastupila na tržištu visokobrzinskog upravljanja kretanjem s nastavkom razvoja induktivnog linearnog senzora položaja LI. Nova arhitektura elektronike povećava raspoloživu izlaznu brzinu senzora sa 1 na 5 kHz.

Firma Turck je po prvi put nastupila na tržištu visokobrzinskog upravljanja kretanjem s nastavkom razvoja induktivnog linearnog senzora položaja LI. Nova arhitektura elektronike povećava raspoloživu izlaznu brzinu senzora sa 1 na 5 kHz. S udruživanjem brzog prenosa signala (130 µs) i izlaza visoke rezolucije SSi, induktivni linearni senzor položaja može postići svojstva potenciometra, a da pri tome ne preuzima njegove nedostatke. Za razliku od potenciometara, LI senzor garantuje stalnu zaštitu IP67, omogućava beskontaktno merenje i ne troši se. Senzor nije osetljiv na magnetno polje, pa je primeren za merenje osa sa visokobrzinskim upravljanjem, kakvo se koristi kod brizgalica ili na drugim područjima, kao što su mašine za pakovanje, prese i obradni centri.

.13_02_18_Turck_250.thumb-250x180.pngSa visokom brzinom i tačnošću senzora (rezolucija 1 µm) proizvođači mašina mogu smanjiti grešku položaja pri kretanju sa upravljanjem motora na najmanju moguću meru. Kao svi induktivni linearni senzori položaja, i visokobrzinska verzija ima vrlo kratko mrtvo polje i može dopustiti do 4 milimetra poravnanja položajnog elementa (pod pravim uglom na mernu osu). Pored visokobrzinske verzije sa SSi interfejsom i 16-bitnom rezolucijom, firma Turck nudi i analognu verziju senzora s izlaznom frekvencijom 5 kHz. Analogni senzor ima izlaz od 0 do 10 V ili od 4…20 mA. Svi LI senzori su na raspolaganju u deset dužina merenja od 100 do 1 000 milimetara i imaju 8-polni priključak veličine M12.

www.turck.com

ar©tur 2021