IRT 3000

Sadržaj

Intuitivna i efikasna komunikacija čoveka i robota

08.11.2016

Stručnjak za automatizaciju firma COPA-DATA GmbH i jedan od vodećih ponuđača robota i robotskih rešenja KUKA Roboter GmbH tesno sarađuju pri razvoju intuitivnog i efikasnog interfejsa između čoveka i robota.

Stručnjak za automatizaciju firma COPA-DATA GmbH i jedan od vodećih ponuđača robota i robotskih rešenja KUKA Roboter GmbH tesno sarađuju pri razvoju intuitivnog i efikasnog interfejsa između čoveka i robota. Zajedno nude korisnicima zenon kao rešenje za vizualizaciju upravljanja robotom, koje omogućava efikasnu pripremu i vođenje proizvodnih i prerađivačkih procesa u industriji.

.13_02_25_CD_251.thumb-225x225.pngSa povećanjem komplikovanosti odnosno kompleksnosti proizvodnih procesa, povećava se i značaj intuitivnog i efikasnog upravljanja mašina i uređaja. U okviru međusobne saradnje, firme COPA-DATA GmbH i KUKA Roboter GmbH nude industrijskim i prerađivačkim firmama mogućnost upotrebe zenona kao programskog rešenja za vizualizaciju automatizovane proizvodnje kao i najveću efikasnost i prilagođenost upravljanja korisnicima, pri vođenju i kontroli industrijskih robota.

zenon – raznolikost i prilagodljivost upotrebe
Firma Kuka Roboter odlučila je, ponuditi svojim korisnicima zenon kao rešenje za HMI/SCADA, iz više razloga. Među njima su svakako u zenonu udružene, unapred pripremljene funkcionalnosti kao što su, na primer, prozor za alarme, spisak događaja, izveštaji, analize trendova, recepture, a takođe i predlozi za upravljanje i prikaz (dugmići, liste, … ). Korisnike robotskih sistema osvaja i upravljanje alarmima kao i pripremljena i doterana dijagnostika. »zenon nudi mogućnost .13_02_25_CD_250.thumb-250x250.pngjednostavne i efikasne izrade grafičkog interfejsa. Rešenje je vrlo intuitivno, a trud za učenje neznatan,« pojašnjava Philipp Kremer, voditelj proizvodnje u KUKA Roboter GmbH. »Za nas je bilo važno, da nađemo rešenje HMI/SCADA, koje je prošireno i da ga možemo koristiti i na drugim platformama. Zenon ispunjava pojednostavljenu arhitekturu OPC, čime nudi više od 300 direktnih drajvera kao i najveću otvorenost i prilagodljivost komunikacije s različitim upravljačkim i mašinskim platformama.«

Otvoren i pripremljen za budućnost
HMI/SCADA-programska rešenja zenon sprovode se na novoj, PC-temeljenoj upravljačkoj platformi KR C4. Upravljački sistem je namenjen vođenju odnosno upravljanju robota, kretanja, tokova i procesa, a uključuje i celokupno upravljanje osiguranjem. Odlikuju ga navedene mašinske i inteligentne programske funkcije, a osvaja otvorenošću i pripremljenošću za buduće primene.

www.copadata.com

ar©tur 2021