IRT 3000

Sadržaj

Alat za male serije K3600/…

08.11.2016

HASCO je prilagodio inovativni alat K3600/… novom sistemu Clever Mold System za cenovno povoljnu proizvodnju malih serija. K3600/… omogućava efikasnu i brzu izmenu alata na svim uobičajenim brizgalicama za injekciono presovanje plastike, koje imaju odgovarajući sistem stezanja.

HASCO je prilagodio inovativni alat K3600/… novom sistemu Clever Mold .13_03_04_Hasco_300.thumb-300x217.pngSystem za cenovno povoljnu proizvodnju malih serija. K3600/… omogućava efikasnu i brzu izmenu alata na svim uobičajenim brizgalicama za injekciono presovanje plastike, koje imaju odgovarajući sistem stezanja.

Pri CMS-u je u podsistem stezanja ugrađeno mnogo standardnih komponenti uobičajenih alata, pa nudi mnogo više mogućnosti u poređenju s klasičnim sistemima brzog stezanja, npr. potpunu funkcionalnu površinu bez ograničenja zbog umetaka ili smanjene površine izbacivačkih paketa. Alat za male serije K3600/… sastavljen je od kalupnih, paketa izbacivača i pripadajućeg pribora. Na raspolaganju su ploče od materijala 1.2767 i Toolox 33, a četiri veličine alata je moguće kombinovati s K programom ploča. Izmena uobičajenog kalupa za injekciono presovanje plastike se zbog sistema Clever Mold skraćuje sa približno 30 minuta na 10,5 minuta.

www.hasco.com

ar©tur 2021