IRT 3000

Sadržaj

Nova generacija savitljivih cevi za temperovanje alata Z976/… i Z797/…

08.11.2016

Duboki promeri i gubitci pritiska zbog preusmeravanja od 90 stepeni postaće prošlost zahvaljujući novim savitljivim cevima HASCO TempFlex Z976/… i Z797/…, koje garantuju optimalne temperaturne uslove u kalupnim i među-pločama kao i istovremeno hlađenje po konturi.

Duboki promeri i gubitci pritiska zbog preusmeravanja od 90 stepeni postaće .13_03_25_Hasco_300.thumb-300x217.pngprošlost zahvaljujući novim savitljivim cevima HASCO TempFlex Z976/… i Z797/…, koje garantuju optimalne temperaturne uslove u kalupnim i među-pločama kao i istovremeno hlađenje po konturi.

Savitljiva cev s metalnim pletivom omogućava brzu i jednostavnu montažu i izmenu, jer se prilagođavaju svakom obliku žljeba. Sistem omogućava jednostavno optimizovanje postojećih alata s nedovoljnom snagom hlađenja. Kako preusmeravanja pod uglom od 90 stepeni zamenjuju prelazi u obliku kružnoga luka, bitno se smanjuju gubici pritiska uz nepromenjiv protok. Kvadratni oblik cevi omogućava optimalan prenos toplote na svim kalupnim pločama, a korozija u kanalima za temperovanje je uklonjena. Novi sistem TempFlex je na raspolaganju u tri različite dužine kao i u metričkim i britanskim dimenzijama.

www.hasco.com

ar©tur 2021