IRT 3000

Sadržaj

Prva domaća poslovna e-mail platforma

08.11.2016

Domaća kompanija IT4biz razvila je e-mail platformu BizMail, namenjenu poslovnim korisnicima, koja treba da zaštiti, organizuje elektronsku poštu i učini je dostupnom na bilo kojoj lokaciji.

Domaća kompanija IT4biz razvila je e-mail platformu BizMail, namenjenu poslovnim korisnicima, koja treba da zaštiti, organizuje elektronsku poštu i učini je dostupnom na bilo kojoj lokaciji.

.13_08_19_SR_v2_300.thumb-300x177.pngBizMail je platforma za poslovne korisnike e-mail servisa koji žele da sebi i kolegama olakšaju komunikaciju i rad na zajedničkim projektima, kao i samu organizaciju posla, a da pritom podignu nivo bezbednosti email infrastrukture, navodi se u sopštenju kompanije.

Kompletna infrastruktura je sinhronizovana i dostupna preko bilo kog uređaja (iPhone, android, tablet, notebook) i obuhvata dva osnovna vida usluge BizMail rešenja - Hosted Exchange i Email Relay.

Hosted Exchange će unaprediti organizaciju poslovanja i internu poslovnu komunikaciju, uz visok nivo sigurnosti i zaštite privatnosti i podataka.

Ova platforma pruža email komunikaciju, deljenje kontakata između ljudi unutar organizacije, deljenje kalendara, deljene foldera, pristup emailu preko Outlook Web Access i druge pogodnosti.

BizMail Relay je rešenje namenjeno kompanijama koje imaju problema sa sigurnošću i dostupnošću svojih email servera, dostupan je sa svake potrebne lokacije, a u isto vreme je siguran i zaštićen.

Prelaskom na BizMail platformu korisnik dobija potpunu kontrolu nad svojim email servisom, zaposlenima se omogućava lakša komunikacija i organizacija na dnevnom nivou.

Korisnik dobija pristup svom nalogu na kome može da pravi sve potrebne izmene i podešavanja koristeći kapacitete svog prostora na serveru, a svi podaci su potpuno sigurni i zaštićeni.

Kompanija IT4biz je specijalizovana za pružanje IT usluga, a radi na projektima održavanja i unapređenja IT infrastrukture u poslovnim okruženjima.

Link >>

ar©tur 2021