IRT 3000

Sadržaj

Siemens NX CAM, u septembru od 2.950,00 EUR

08.11.2016

U septembru su u kompaniji ITS d.o.o. u saradnji s kompanijom Siemens Industry Software pripremili jesenju promocijsku akciju za programski paket NX CAM. NX CAM je vrhunski alat, koji je na tržištu prisutan već više od 30 godina.

U septembru su u kompaniji ITS d.o.o. u saradnji s kompanijom Siemens Industry Software pripremili jesenju promocijsku akciju za programski paket NX CAM. NX CAM je vrhunski alat, koji je na tržištu prisutan već više od 30 godina. Kompanija Siemens PLM je vodeći ponuđač programske opreme, koja s NX CAM programskom opremom pokriva već više od 40.000 radnih mesta po svetu.

.13_09_09_NX_160.thumb-160x119.pngGlavne prednosti programske opreme NX CAM su:
• Brza priprema CAD modela za NC programiranje (Sinhrona tehnologija)
• Do 90 % uštede vremena kroz automatizaciju NC programiranja
• Brže, jednostavnije i pouzdanije NC programiranje s kraćim putanjama alata
• Kraća vremena obrade, koja povećavaju slobodne kapacitete mašine odnosno kompanije
• Viši kvalitet konačne obrade i proizvoda
Prijavite se za besplatnu prezentaciju u vašoj kompaniji:

Uverite se u prednosti programske opreme NX CAM uživo. Za vas mogu pripremiti besplatnu prezentaciju, koja se može održati u vašim prostorijama, ili prema dogovoru i u prostorijama kompanije ITS d.o.o. na adresi Celovška 55, u Ljubljani. Predstavljanje mogu prema dogovoru pripremiti i na vašim postojećim 3D modelima.

Za dogovor termina i dodatne informacije o programskoj opremi kompanije Siemens Industry Software, nazovite telefonski broj +386 1 234 76 24 ili preko elektronske pošte na adresu matej.zener@its-plm.si

ar©tur 2021