IRT 3000

Sadržaj

Kolektor kupio Turboinštitut i predao neobvezujuću ponudu za Litostroj Power

08.11.2016

Koncern Kolektor je postao vlasnik 114.488 deonica društva Turboinštitut d.d., što predstavlja 82,67 posto prava odlučivanja u tom društvu. Odluka Kolektora za kupovinu te kompanije je korak napred ka ostvarenju cilja, da u budućnosti postane integrator slovenačkih kompanija, koje deluju na području elektroenergetike.

Koncern Kolektor je postao vlasnik 114.488 deonica društva Turboinštitut d.d., što predstavlja 82,67 posto prava odlučivanja u tom društvu. Odluka Kolektora za kupovinu te kompanije je korak napred ka ostvarenju cilja, da u budućnosti postane integrator slovenačkih kompanija, koje deluju na području elektroenergetike.

.13_10_21_Kolektor_300.thumb-300x181.pngPodručje elektroenergetike je ono, koje će u dolazećim decenijama doživeti velike promene. S obzirom na političke obaveze koje je Republika Slovenija prihvatila, moraćemo smanjivati zavisnost od uvoza energenata, što znači da ćemo morati u znatno većem opsegu iskorišćavati tzv. raspršene obnovljive izvore.
Kolektor je na područje elektroenergetike stupio pre tri godine, kada su kupili Etro, današnji Kolektor Etro, koji je važan proizvođač transformatora. Celinu elektroenergetike dopunjuju i druge koncernove kompanije – Kolektor Sinabit, Kolektor Synatec i Kolektor IGIN. Tim kompanijama se pridružuje i Turboinštitut, koji izrađuje turbine za velike hidroelektrane i energetsku opremu zajedno s turbinama za male hidroelektrane.

Koncern Kolektor će u sledećim nedeljama u skladu s važećim Zakonom o preuzimanjima, izvesti postupak preuzimanja društva Turboinštitut d.d. i pomoći im pri uređivanju njihovih trenutnih finansijskih poteškoća.

Koncern Kolektor je zajedno s društvom Rade Končar predao i neobvezujuću ponudu za kupovinu 100-postotnog udela društva Litostroj Power. Time koncern Kolektor nastavlja sa svojom strategijom integracije proizvodnje opreme i usluga na području elektroenergetike, koje želi u sledećim godinama ponuditi, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

Koncern Kolektor se odlučio za saradnju sa zagrebačkim društvom Rade Končar, jer u tom društvu vidi strateški važnog partnera. Društvo Rade Končar naime na tržištu nudi generatore, kojih koncern Kolektor u svom programu nema. Kolektor bi tako na takmičenjima dobio jednake uslove, kakve imaju njegovi konkurenti u Evropskoj uniji. Zbog zamršenih uslova takmičenja kod dobijanja narudžbina za izgradnje hidroelektrana, u Sloveniji bi saradnja Kolektora, zbog kupovine društva Litostroj Power, s domaćim državnim energetskim kompanijama mogla dovesti do sukoba interesa, a to bi ugrozilo dobijanje narudžbina na javnim konkursima za izvođenje tih projekata.

www.kolektor.com

ar©tur 2021