IRT 3000

Sadržaj

Povezivanje domaće privrede i dijaspore

08.01.2021

Privredna komora Srbije i Međunarodni centar za razvoj migracionih politika (ICMPD) sarađivaće u okviru projekta „Link Up! Serbia II“ na podsticanju razvoja preduzetništva, uz podršku srpske dijaspore u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj, olakšavajući preduzetnicima i kompanijama pristup znanju, poslovnim mrežama i finansiranju.

slika 3

Zajedničke aktivnosti potvrđene su Memorandumom  o saradnji PKS i ICMPD koji su onlajn potpisali Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS i Martajn Pluim,  direktor Dijaloga o migracijama i saradnji. Sporazumom je predviđeno osnivanje poslovnog haba i kreiranje onlajn platforme, zasnovane na vodećoj praksi “Start-Up Nation Central“ i rešenjima potrebnim za kvalitetno povezivanje i efikasnu komunikaciju poslovne dijaspore sa PKS i njenim članicama. Platforma će omogućiti kompanijama iz Srbije da na jednostavan način predstave investicione planove i predloge za saradnju poslovnoj zajednici širom sveta.

Takođe, u okviru projekta Link Up! Serbia II biće odobren grant Komori za mentorsku podršku regionalnim privrednim komorama kako bi se bolje povezale sa dijasporom. Link Up! Serbia II projekat finansira Austrijska razvojna agencija (ADA), sredstvima Austrijske razvojne saradnje (ADC). Nacionalni partner na projektu je Ministarstvo za evropske integracije, dok su implementacioni partneri PKS, Razvojna agencija Srbije i šest regionalnih razvojnih agencija.

ICMPD je međunarodna organizacija sa sedištem u Beču, ima 18 država članica uglavnom iz Evrope dok je aktivna u više od 90 zemalja širom sveta. U radu koristi regionalni pristup u stvaranju efikasne saradnje i partnerstva, strukturno povezujući istraživanje, dijalog i izgradnju kapaciteta sa ciljem boljeg razvoja migracionih politika i dijaspore širom sveta. Đorđe Andrić, rukovodilac Centra za podršku investicijama i JPP PKS ukazao je na važnost saradnje sa ICMPD na budućim projektima fokusiranim na dijasporu i istakao potencijal regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.

www.pks.rs

ar©tur 2021