IRT 3000

Sadržaj

Nagrada kompaniji INMOLD PLUS

13.04.2021

U prostorijama kompanije INMOLD PLUS doo Požega direktor PKS – RPK Zlatiborskog upravnog okruga, Ana Lapčević uručila je ovoj kompaniji nagradu “ISKORAK ” koja se dodeljuje privrednom subjektu koji se u tekućoj godini posebno istakao svojim aktivnostima na polju društvene odgovornosti, inovativnosti i povećanju ugleda regiona.

slika 17

"Nagrada je namenjena kompanijama koje su inovativne, hrabro prihvataju nove tehnologije, nov način rada i na taj način donose dobrobit ne samo kompaniji već i široj društvenoj zajednici. Detaljan, posvećen rad sa učenicima koji su u dualnom obrazovanju primer je dobre prakse u ovom kraju", istakla je direktorka RPK.

Zahvaljujući na nagradi i činjenici da je angažovanje kompanije prepoznato na pravi način, direktor Goran Janković je istakao da je uz ubrzani tehnološki razvoj neophodno obezbediti i odgovarajući kadar što svakako omogućava dualno obrazovanje.

"Kompanija Inmold  je 2011. godine odigrala bitnu ulogu u iniciranju i praktičnom sprovođenju ideje o dualnom obrazovanju na nivou Republike Srbije. Od tada do danas modeli učešća, kao i ulaganja u obrazovanje mladih beleže rast u pogledu i kvaliteta i obima", naglasila je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS.

Uz izuzetnu saradnju sa Tehničkom školom Požega danas se po dualnom modelu obrazovanja realizuju četiri obrazovna profila. Kompanija INMOLD omogućava učenicima da odmah po završetku školovanja dobiju posao i da spremno započnu proces rada.

www.pks.rs

ar©tur 2021