IRT 3000

Sadržaj

Data Matrix kodovi donose revoluciju u tok informacija o proizvodu

04.05.2021

Kad je Jan Gravningsbroten došao na ideju kako smanjiti otpad u procesu proizvodnje alata, nije ni sanjao kakav uticaj će imati na poslovanje preduzeća Seco. Nekoliko godina kasnije, njegova ideja je postala sposobna da prati deset milijardi alata, koje sa svoje strane mogu da stvore ogroman uvid u način korišćenja naših proizvoda.

Te 2018, Jan, tehničar odeljenja za istraživanje i razvoj u laboratoriji za inovacije u Fagersti, je primetio da prilikom javljanja grešaka u postupku proizvodnje nije moguće identifikovati pojedinačne alatke koje su bile pogođene, jer je jedini identifikator svake alatke bio broj serije. U seriji ste imali 10 ili 20 hiljada alata, i nije bilo moguće otkriti na koje primerke je uticala greška u proizvodnji, pa smo morali da radimo sve ispočetka. To nije ekonomski održivo“, kaže Jan.

Identifikacija po komadu
Izazov je ležao u pronalaženju načina da svaki alat bude jedinstveno prepoznatljiva, i tad mu je sinulo – „data matrix“ kodovi, slični QR kodovima. Izabrali smo seriju od deset milijardi brojeva za naše kôdove, i možemo da pratimo svaki alat obeležen tim kodovima korišćenjem softvera kojim skupljamo sve kodove sa mašina koje proizvode alate“, pojašnjava Jan.

Data matrix kôdovi su izmišljeni 1987. i često se koriste za praćenje predmeta u industrijskim procesima. Laserskim štampanjem se nanose na svaki Turbo 16 alat, jednu od najpopularnijih alata iz Seco Tools asortimana. Stavljanje data matrix kôdova na svaki alat koja se koristi „na terenu“ će u budućnosti omogućiti i klijentima i Seco Tools-u da je prate tokom čitavog radnog veka.

-002-001Turbo 16 Data Matrix Code

Kodovi su kompatibilni i sa aplikacijom Seco Assistant, koja sadrži brojne korisne informacije za klijente, omogućava im da obavljaju proračune i da neposredno skeniraju alate da bi saznali više o njima. „U idealnom slučaju, klijenti unose podatke o tome kako koriste alat u sistemu – koju mašinu koriste, kad je instalirana, koliko dugo se koristi i u koju svrhu. Skeniranje kodova na alatu bi vratilo sve te podatke, koji su, u suštini, životna priča alata“, kaže Mišel Bodin, specijalista za digitalizaciju u preduzeću Seco Tools.

-002-002Seco Assistant Scan Function

Laserski štampani kôdovi
Zajedno sa Janom i malim timom su našli način da štampaju kôdove na alatima koristeći lasere. „Naša zamisao je da možemo da pomognemo klijentu ako ima probleme kad koristi alat na neke načine – možemo da vidimo za šta je ranije korišćena i na osnovu toga možemo da probamo da rešimo klijentov problem, ma gde u svetu se on nalazio“, kaže Jan Gravningsbroten.

Podaci prikupljeni od tih alata mogu da se koriste u postupku istraživanja i razvoja, čime poboljšavamo sledeću generaciju proizvoda. „Ako su data matrix kôdovi i dalje čitljivi, mogu da se koriste za sortiranje proizvoda koji nam se vrate, što znatno olakšava reciklažu. Možemo da brzo sortiramo komponente od različitih metala, tako da možemo da upotrebimo što je moguće više tih komponenti, a to je velika prednost kad se govori o održivosti“, nastavlja Jan. 

„Za sada, isprobali smo ideju na jednom proizvodu i lečimo „dečje bolesti“ projekta. U idealnom slučaju, imaćemo situaciju da kupci prihvataju, kad kupuju naše proizvode, da nam ih vrate kad im prođe upotrebljivost. Kad budu to radili, možemo da skeniramo kodove i da vidimo šta se dešavalo s alattima u radnom veku“, kaže Mišel Bodin.

Za Jana Gravningsbrotena, najveća pogodnost se nalazi u održivosti projekta. „Zamislite da možemo da kažemo klijentu da mora da nam vrati alate kad ih istroši – možda ubuduće nastane i situacija da korisnicima ne bude dozvoljeno da bace stare alate, nego da su obavezni da ih recikliraju. Mogućnost da se odmah pomogne klijentima ima mnogo prednosti, ali usitnjavanje postupka reciklaže i mogućnost da se različiti metali i presvlake sortiraju pomoću data matrix sistema može da brzo promeni stvari na bolje“, kaže Jan. 

Digitalna rešenja
Korišćenje data matrix kodova ima ogroman potencijal da promeni način poslovanja preduzeća Seco Tools. „Ova tehnologija donosi brojne prilike za buduća digitalna rešenja, uklanjanje problematičnih tačaka i povećanje produktivnosti, kako u preduzeću Seco Tools, tako i našim klijentima – kaže Tomas Norstrom, nezavisni rukovodilac odeljenja za istraživanje i razvoj – „Opamećivanje“ naših proizvoda vezivanjem informacija za svaki pojedinačni artikal tokom celog njegovog radnog veka će stvoriti razliku – naši pametni proizvodi će moći da odgovore na pitanja kao što su šta si, odakle si, kako da te koristim i kako si korišćen.“

Slučajevi korišćenja u tehnologiji data matrix biće deo veće inicijative, zvane Seco Beyond Hardware, a Tomas će sa funkcije nezavisnog rukovodioca odeljenja za istraživanje i razvoj preći na poziciju menadžera programa za Seco Beyond Hardware. „Radujem se tome što ću moći da pratim i da podržavam sva ta uzbudljiva rešenja tokom celog ciklusa, od ideje do proizvoda koji se koriste interno ili kod krajnjih korisnika, biće to pravo uživanje", kaže on. 

Za više informacija o tehnologiji data matrix, obratite se lokalnom predstavniku preduzeća Seco ili podsetite naš veb-sajt na www.secotools.com.

 

ar©tur 2021