IRT 3000

Sadržaj

Evo kad počinje primena Zakona o e-fakturama

26.07.2021

Uvođenje elektronskih faktura doneće preduzećima u Srbiji milionske uštede, a državi efikasniju kontrolu i naplatu poreza, izjavio je Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije.

slika 1

Vlada Srbije donela je tri uredbe i tri pravilnika na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju, koji počinju da se primenjuju 1. januara 2022. godine. Tim povodom Stanić ocenjuje da će uvođenje e-fakture doneti uštede privredi s obzirom na to da se kroz Centralni registar godišnje evidentira i do četiri miliona faktura, koje će se ubuduće izdavati, primati, slati i čuvati digitalno. 

„Iz ugla privrede posebno je važno što će novi digitalni sistem fakturisanja učiniti bržim, efikasnijim, transprentnijim i sigurnijim međusobna plaćanja unutar privatnog, ali i sa javnim sektorom, što bi trebalo da donese bolju naplatu potraživanja, veću likvidnost, ubrzanje poslovnih tokova i smanjenju sive ekonomije i nelojalne konkurencije“, istakao je Stanić.

Mihailo Janković, generalni direktor MK Grup navodi da su još 2019. godine pokrenuli proces digitalizacije faktura u kompanijama članicama, Karneks i Agrogloub, hotelima Šeraton i Grand, a u naredna dva meseca će ova usluga biti dostupna u kompaniji Sunoko i u agrarnim kompanijama u sastavu Grupe.

„Uvođenje elektronskih faktura svakako će doprineti velikim uštedama na administrativnim i operativnim troškovima, povećanju efikasnosti i ubrzanju procesa, što je posebno važno za velike sisteme poput MK Group koja godišnje obradi oko 700 hiljada faktura. Imajući u vidu koliko je to manje upotrebljenog papira na nivou privrede, značajan je doprinos očuvanju životne sredine“, kaže Janković.

Zakon o e-fakturama će se primenjivati u fazama: od 1. januara 2022. e-fakture koristiće privreda kada ih dostavlja javnom sektoru ili kada ih razmenjuju dva subjekta unutar javnog sektora. Od jula 2022. e-fakture biće u primeni kada javni sektor dostavlja račun privatnom sektoru i od kada će subjekti privatnog sektora biti u obavezi da primaju i čuvaju elektronske fakture, a od 1. januara 2023. izdavanje elektronskih faktura biće obavezno i za privatni sektor u međusobnim transakcijama. 

www.pks.rs

ar©tur 2021