IRT 3000

Sadržaj

Fond za inovacionu delatnost Srbije odobrio 9 miliona evra za realizaciju 54 inovativna projekta

11.02.2022

Zahvaljujući udruženim sredstvima Republike Srbije i Evropske unije, Fond za inovacionu delatnost odobrio je 9 miliona evra za realizaciju 54 inovativna projekta. Inovativna preduzeća iskoristiće bespovratna sredstva za razvoj novih ili unapređenje postojećih proizvoda, usluga ili tehnologija. Njihov zadatak je ne samo da poseduju znanje o tehničkim aspektima njihovih inovacija, već i da razumeju trendove na tržištu i izgrade odnose sa potencijalnim partnerima i investitorima.

slika 3

Inovativna rešenja poput personalizovanog i prilagodljivog nosivog uređaja za lečenje sindroma pada stopala, inovativnog sistem za osobe sa invaliditetom za lakši pristup objektima koje posećuju, digitalni nameštaj budućnosti, kao i inovativni katamaran za sakupljanje plastičnog otpada koji će smanjiti zagađenje vode u velikim vodenim tokovima su samo neki od podržanih projekta koji poseduju potencijal da nađu svoju primenu na tržištu.

Pojedinačno po projektu odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 80.000 do 300.000 evra u zavisnosti od programa. Prvi javni poziv u okviru Ugovora o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP bio je otvoren od 5. jula do 15. septembra 2021. godine za tri ključna programa podrške Fonda: Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede. Drugi javni poziv iste vrednosti, 9 miliona evra, je toku, a rok za podnošenje predloga inovativnih projekata ističe 15. marta 2022. godine u 15 časova.

Na raspisani poziv podneto je ukupno 223 prijave. Inovativni projekti za koje je odobreno finansiranje dolaze iz različitih industrijskih oblasti, a najviše iz oblasti softvera i izrade aplikacija IKT, mašinstva i energetike. Većina preduzeća posluje u Beogradu, zatim Novom Sadu, Čačku.

Kroz pretpristupne fodndove Evrospke unije od 2011. godine do danas kroz programe Fonda podržano je 153 inovativna projekta preduzeća sa 21,9 miliona evra.

www.inovacionifond.rs

ar©tur 2021