IRT 3000

Sadržaj

Društvo za informatiku Srbije: Kasni se sa pripremama za primene eFakture

21.03.2022

Društvo za informatiku Srbije(DIS) i Privredna komora Srbije organizovali su onlajn okrugli sto na temu - „Stanje priprema za primene eFakture“.

slika 1

Uvođenjem sistema eFaktura se zamenjuje postojeći sistem fiskalnih kasa i stvara novi vrlo efikasan informatičko-tehnološki  sistem od nacionalnog značaja. Zato smo u okviru ankete, a i od  učesnika na okruglom stolu želeli da čujemo mišljenja o stanju priprema. Povod za razgovor  je pružila anketa o stanju priprema koju je sprovelo Društvo za informartiku Srbije krajem februara 2022. Među dobijenim rezultatima posebni pažnju, ali i zabrinutost izazivaju podaci koji ukazuju da:

-65,9% preduzeća nije potpuno spremno za primenu eFakture od 1 maja 2022 godine,

-61 %  preduzeća još nije uskladilo svoj informacioni sistem sa novim sistemom eFakture.

Na osnovu iznetih prezentacija i diskusija na okruglom stolu zaključeno je: 

1. Podaci iz ankete pokazuju da se u velikom broju preduzeća kasni sa pripremama za primenu eFakture i da je neohodno da se intenziviraju aktivnosi   kod subjekata primena eFakture  i nadležnih državnih organa.

2. Predlaže se da Ministarstvo finansija na sva pitanja koja su evidentirana u okviru ankete i pitanja koja su izneta na okruglom stolu pripremi pisane odgovore i da se oni objave na sajtu www.efaktura.gov.rs  i sajtu  www.dis.org.rs

Izvor: www.dis.org.rs

ar©tur 2021