IRT 3000

Sadržaj

Čak 22% srpskih firmi sa .com sajtom za emejl bira .rs domen

17.06.2024

Upravo objavljeno istraživanje Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) dalo je uvid u korišćenje digitalnih tehnologija u preduzećima koja posluju u Srbiji.

slika 1 (news - 24)
Foto: Registar  nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS)

Rezultati pokazuju da 75,6% firmi u Srbiji ima veb-sajt, pri čemu se ovaj procenat povećava sa dužinom poslovanja firme. Najveća zastupljenost veb-sajtova je u sektoru proizvodnje (83,5%) i trgovine (80%), dok je u uslužnom sektoru čak 30,21% firmi bez veb-sajta.

Zahvaljujući jednostavnosti korišćenja i dostupnosti platformi, društvene mreže su postale glavni kanal komunikacije za preduzeća svih veličina, od preduzetnika (89,29%) do velikih kompanija (70,59%), ali veb-sajtovi ostaju temelj poslovnog onlajn prisustva. Oni i dalje služe kao centralna onlajn lokacija za prikazivanje proizvoda i usluga, pružanje kontakt informacija i izgradnju ugleda kompanije.

Većina preduzeća (69,8%) za svoj veb-sajt koristi .rs domen, dok ih 25,6% koristi generički .com domen. Ovakav izbor domena uglavnom je motivisan geografskim i marketinškim razlozima.

Istraživanje takođe otkriva da 52,5% firmi koristi imejl na vlastitom domenu za poslovnu komunikaciju, što ukazuje na značaj korporativnog identiteta u digitalnoj komunikaciji. Pritom, 69,7% firmi koristi .rs za imejl na svom domenu.

Većina firmi koje koriste .rs domen za svoj sajt, taj isti domen koristi i za svoj imejl (94,37%), ali je interesantan podatak da i ne tako mali procenat firmi koje imaju sajt na .com domenu (21,69%) za svoj imejl takođe koristi .rs domen.

Ovaj izveštaj pruža dubinski uvid u trenutni nivo digitalizacije preduzeća, ukazujući na značajne razlike u stepenu prihvatanja digitalnih tehnologija između različitih sektora, kao i firmi različitih veličina i starosti. Nalazi naglašavaju važnost veb-sajtova, e-pošte i društvenih medija u modernim poslovnim praksama, i navode na zaključak da je potrebno uspostaviti ravnotežu između svih komunikacionih kanala kako bi se maksimizirali rezultati poslovnog prisustva na internetu.
 

Izvor: www.rnids.rs

ar©tur 2021