IRT 3000

Sadržaj

Sistem za upravljanje društva National Instruments će s tehnologijom FPGA uzrokovati revoluciju u komercijalizaciji energetske elektronike za pametne mreže

08.11.2016

Nove upravljačke jedinice/pretvarači za opšte namene (GPIC) NI Single-Board RIO omogućavaju novi revolucionarni pristup planiranju integriranih sistema, napravljenih za brzu upotrebu naprednih digitalnih sistema za pretvaranje energije, koje je moguće konfigurisati više puta.

Nove upravljačke jedinice/pretvarači za opšte namene (GPIC) NI Single-Board RIO omogućavaju novi revolucionarni pristup planiranju integriranih sistema, napravljenih za brzu upotrebu naprednih digitalnih sistema za pretvaranje energije, koje je moguće konfigurisati više puta. Visokokvalitetna platforma za planiranje grafičkih sistema i standardni nadzorni sistem RIO (rekonfigurabilni I/O) tipa FPGA, firmama omogućava planiranje unutar firme bez poznavanja jezika na nivou registara, kao što su Verilog i VHDL.

.13_04_08_NI_193.thumb-193x129.pngDruštvo National Instruments (Nasdaq: NATI) je predstavilo platformu NI Single-Board RIO GPIC, koja osigurava uobičajenu arhitekturu RIO za pametne sisteme »grid-tied«, napravljene za pretvaranje energije, sa opsežnim setom alata za planiranje sistema NI LabVIEW, koji pomaže znatnom smanjenju troškova i rizika kod planiranja integrisanih sistema. Taj proizvod je rezultat stalnih projekata odeljenja za istraživanje i razvoj društva NI za postizanje revolucije na području planiranja, ispitivanja i široke upotrebe novih digitalnih sistema za pretvaranje energije. Novi sistem omogućava uobičajen niz analognih i digitalnih ulazno-izlaznih jedinica i 58 jezgra DSP, integrisanih u strukturu FPGA za osiguravanje posebnog nadzora, I/O, zahteva u vezi s troškovima i sposobnošću većine aplikacija energetske elektronike za pametne mreže, uključujući pretvarače za jednosmerni tok/naizmenični tok, naizmenični tok/jednosmerni tok, jednosmerni tok/jednosmerni tok, naizmenični tok/naizmenični tok za prilagodljive prenosne sisteme AC, s aplikacijama za proizvodnju obnovljive energije, čuvanje energije i pogon s primenjivom brzinom.

»Alati za programiranje društva NI inženjerima omogućava programiranje nadzorne strategije na nivou FPGA, što je jasan put u budućnost,« rekao je dr. Bill Kramer, trenutni vođa odeljenja za istraživanja i razvoj tehnologija za integraciju energetskih sistema u američkoj nacionalnoj laboratoriji za obnovljive izvore energije (National Renewable Energy Laboratory). »Zamislite, da napišete više nadzornih strategija, koje teku uporedo, kako bi ostvarili nove planove za energetsku elektroniku; a oni se rekonfigurišu na nivou mašinske opreme još godinama nakon toga, što su primenjeni u mreži.«

Svojstva platforme NI Single-Board RIO GPIC
− prethodno potvrđen integrisani sistem, pripremljen za primenu, s kompletnim nizom analognih i digitalnih ulazno-izlaznih jedinica, za brzu primenu naprednih nadzornih sistema energetske elektronike na osnovi FPGA
− opsežani lanac alata za planiranje grafičkih sistema, s tačnim simulatorom voda energetske elektronike, za brzi razvoj i proveru korisnički definisanih nadzornih algoritama LabVIEW FPGA
− mašinska oprema s 58 jezgara DSP usporedno s osnovom Xilinx Spartan-6 FPGA, koja premašuje uobičajene dvojezgrene procesore DSP 40x, 24x i 10x, s obzirom na kapacitet po dolaru, po čipu i po watu
− integrisani procesor 400 MHz PowerPC z OS VxWorks u realnom vremenu podupire mrežne protokole za pametne mreže DNP3, IEC 60870-5 i IEC 61850, beleženje podataka na matičnoj ploči COMTRADE (IEEE 37.111) i standardne trofazne analize kvaliteta energije IEC, EN i IEEE

www.ni.com/gpic
www.ni.com/powerdev

ar©tur 2021