IRT 3000

Sadržaj

Prošireni program vrućih mlaznica Techni Shot

08.11.2016

Program vrućih mlaznica Techni Shot je sada proširen s otvorenim šiljcima tipa torpedo i za aplikacije s mlaznicama s igličastim ventilom. Mlaznice, koje su na raspolaganju u samostalnoj verziji i za alate s vrućim razdelnicima, omogućuju dubine ugrađivanja do 300 mm i izradu srednje velikih otpresaka ...

Program vrućih mlaznica Techni Shot je sada proširen s otvorenim šiljcima tipa .13_04_08_Hasco_300.thumb-300x225.pngtorpedo i za aplikacije s mlaznicama s igličastim ventilom. Mlaznice, koje su na raspolaganju u samostalnoj verziji i za alate s vrućim razdelnicima, omogućuju dubine ugrađivanja do 300 mm i izradu srednje velikih otpresaka s masom do približno 1700 g. Na raspolaganju je i niz proverenih geometrija šiljaka, materijala i navojnih pretkomora za optimalan prenos topline u području ušća i izvrsnu postojanost na abrazivno trošenje.

Dodatna novost kod mlaznica serije Techni Shot je tip 20, koji je razvijen za manje mase ubrizgavanja i manje razmake između gnezda. Za mali prenos toplote brine oblikovana zaptivena površina na prekrivnoj matici. Pažnju su namenili i jednostavnom održavanju, jer je zagarantovana izmenljivost svih važnih delova za grejanje, temperaturnih senzora, tela mlaznice, šiljaka i prekrivnih matica. Konstrukcijska verzija omogućava zamenu temperaturnog senzora bez demontaže šiljka mlaznice.

www.hasco.com

ar©tur 2021