IRT 3000

Sadržaj

Investicioni potencijal lokalne samouprave i regiona, sadržani u planskoj dokumentaciji

08.11.2016

Seminar „Investicioni potencijal lokalne samouprave i regiona sadržani u planskoj dokumentaciji“ održaće se 24. aprila u Privrednoj komori Srbije, najavljeno je na konferenciji za novinare u PKS

Seminar „Investicioni potencijal lokalne samouprave i regiona sadržani u planskoj dokumentaciji“ održaće se 24. aprila u Privrednoj komori Srbije, najavljeno je na konferenciji za novinare u PKS

.13_04_22_SR_v5_300.thumb-300x180.pngRepublička agencija za prostorno planiranje (RAPP) prošle godine obratila se Privrednoj komori Srbije pozivom za saradnju na projektu „Investicioni potencijal lokalnih zajednica sadržan u planskoj dokumentaciji“. Cilj projekta je unapredjenje investicione klime i informisanosti potencijalnih investitora o lokacijama za investiranje prema odrednicama Prostornog plana Republike Srbije, regionalnih i lokalnih prostornih planova, rekla je potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Džagić.

Prostorni plan je osnov za definisanje strategija na državnom, regionalnom i lokalnom nivou i nepravedno je, gotovo decenijama, ova oblast bila zapostavljena, ukazala je Džagić. Institucionalni okvir prostornog razvoja predstavlja integraciju zakonske regulative, planova i planiranja, institucionalne infrastrukture i kapaciteta, izvora finansiranja, informacionog sistema, uključenosti različitih zainteresovanih strana u okviru jednog teritorijalnog područja i sistema odlučivanja.

Potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Džagić navela je da taj plan predstavlja važan okvir za prostornu integraciju Srbije u šire okruženje, ali i osnovu za ravnomeran regionalni razvoj i skladan razvoj sa okruženjem, bez obzira na to da li se radi o državi, regionu ili jedinici lokalne samouprave.

Privredna komora Srbije prepoznala je značaj ovakvog projekta, imajući u vidu značaj i potrebu da se investitorima iz zemlje i inostranstva na efikasan i savremen način, korišćenjem IKT, obezbedi dostupnost kvalitetnim informacijama o investicionom potencijalu lokalnih samouprava i regiona koji su sadržani u planskoj dokumentaciji. Praksa je pokazala da upravo nedostatak kvalitetnih urbanističkih planova predstavlja prepreku investitorima i da stanje na terenu često ne odgovara onome što je navedeno u planovima.

Prema rečima Vidosave Džagić, seminar koji će se o ovoj temi organizovati u Privrednoj komori Srbije jeste prilika da se predstave postojeće baze kao i primeri pozitivne prakse. Cilj seminara je razvoj informacione osnove investicionog potencijala lokalne samouprave zasnovane na prostorno-planskoj i urbanističkoj dokumentaciji, informisanje o važnosti podataka u planskoj dokumentaciji za razvoj opštine i regiona i privlačenje potencijalnih investitora, povezivanja baza podataka nadležnih institucija učesnica seminara i upoznavanje lokalne samouprave sa mogućnostima saradnje sa Komorom i promovisanje investicionog potencijala i projekata od strane Privredne komore Srbije na brojnim skupovima privrednika u zemlji i inostranstvu, sajmovima, forumima i drugo.

Privredna komora Srbije ima bazu investicionih projekatapreduzeća, naučno- istraživačkih organizacija i lokalnih samouprava, čiji se projektipromovišu tokom godine u zemlji i inostranstvu. Očekuje se da će zaključci nakon seminaraviše nego do sada, povezati rad nadležnih institucija.

Projekat je podržalo Ministarstvo za prirodne resurse, rudarstvo i prostorno planiranje, Ministarstvo za razvoj i lokalnu samoupravu i Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine, a partneri, pored RAPP, jesu i Stalna koferencija gradova i opština (SKGO), Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR), Agencija za promociju izvoza (SIEPA) i RGZ.

Učesnici seminara su predstavnici lokalnih samouprava u Srbiji, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, javna preduzeća, predstavnici stranih komora u Srbiji, javna preduzeća koja se bave prostornim planiranjem kao i predstavnici akreditovanih razvojnih agencija u Srbiji, investitori, naučno-istraživačke organizacije, koji svoje investicione projekte od 2006. godine intenzivno promovišu investitorima u zemlji i inostranstvu u saradnji sa PKS, naglasila je Vida Džagić.

Vršilac dužnosti direktora Republičke agencije za prostorno planiranje Dragan Dunčić rekao je www.rapp.gov.rs ima složenu bazu podataka koju vodi na osnovu Zakona o planiranju i gradjenju. Lokalne samouprave imaju priliku da same popunjavaju bazu podataka, a cilj je lako pronalaženje lokacija za investiranje, koje su već uključene u prostorne i urbanističke planove.

Do kraja ove godine planiramo da povežemo partnere u projektu i da na jednom mestu investitor može da nadje prostorno-plansku i urbanističku dokumentaciju, a da bi to postalo sistemsko rešenje, biće potrebno više vremena. Sinergijom podataka koje vode partneri u projektu, SKGO, SIEPA, vojvodjanska agencija za promociju investicija, nacionalne agencije za regionalni razvoj, kako bi se što brže došlo do podataka o lokaciji koja je upotrebljiva i za koju postoji dokumentacija. Cilj je da se investitor o odredjenoj lokaciji lakše informiše i da dobije odgovore na pitanja kada će biti završen plan i koliko će to da košta.

Link >>

ar©tur 2021