IRT 3000

Sadržaj

Sveža sredstva za energetiku na Zapadnom Balkanu

08.11.2016

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je Fond za finansiranje održive energije na Zapadnom Balkanu II (WeBSEFF II) sa ciljem da se investiranjem u energetsku efikasnost i obnovljive izvore unapredi ponuda energije u regionu.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je Fond za finansiranje održive energije na Zapadnom Balkanu II (WeBSEFF II) sa ciljem da se investiranjem u energetsku efikasnost i obnovljive izvore unapredi ponuda energije u regionu.

.13_07_08_SR_v3_300.thumb-300x177.pngFond od 75 miliona evra pokriva Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Makedoniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu (BiH), saopštio je EBRD. WeBSEFF II će pratiti bespovratna sredstva u visini 11,5 miliona evra koja će obezbediti Evropska unija za programe tehničke saradnje i investicionih podsticaja za primaoce zajmova.

Zajmove iz novog programa moći će da traže kompanije iz privatnog sektora, energetske uslužne kompanije, lokalne samouprave i nadležni za obnovu zgrada u javnom vlasništvu. Prethodnik programa WeBSEFF II bio je WeBSEFF I, pokrenut u aprilu 2009. godine. Prvi zajam iz WeBSEFF II odobren je Raiffeisen banci BiH, od pet miliona evra. Taj zajam treba da omogući kreditoru da poveća finansiranje energetske održivosti u BiH.

Predsednik EBRD-a Suma Čakrabarti istakao je da je neophodno unaprediti energetsku efikasnost na Zapadnom Balkanu pošto cene energije rastu i očekuje se da se taj trend nastavi. "Visoke cene energije predstavljaju dodatno optrećenje za biznis. Unapređenje energetske efikasnoti i povećanje korišćenja energije iz obnovljivih izvora predstavlja efikasan odgovor na taj izazov", rekao je Čakrabarti prilikom pokretanja novog fonda.

U saopštenju EBRD-a ocenjuje se da su potencijali za ulaganja u energetsku efikasnost u regionu Zapadnog Balkana neiskorišćeni i istovremeno upozorava da na tržištu postoje brojne barijere. Program WeBSEFF II, kako se ističe, napravljen je da otkloni te barijere, maksimizira potencijal za uštedu energije, otvori nova tržišta i obezbedi da se sredstva troše efikasnije.

U okviru prethodnog programa WeBSEFF I od 60 miliona evra za 123 projekta energetske efikasnosti i obnovljivih izvora do sada su odobreni zajmovi od 55 miliona evra. U tom programu učestvovalo je osam banaka iz Srbija, BiH i Makedonije.

Link >>

ar©tur 2021