IRT 3000

Sadržaj

Održan Drugi CEDEF o energetici

08.11.2016

Centralno-evropski forum za razvoj (CEDEF) organizuje se, u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i firmom E3 Consulting Podgorica. Drugi CEDEF samit energetskih menadžera Srbije, na temu „Predstavljanje Nacrta zakona o efikasnom korišćenju energije i uloga energetskih menadžera“.

Centralno-evropski forum za razvoj (CEDEF) organizuje se, u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i firmom E3 Consulting Podgorica. Drugi CEDEF samit energetskih menadžera Srbije, na temu „Predstavljanje Nacrta zakona o efikasnom korišćenju energije i uloga energetskih menadžera“.

.13_07_22_SR_v3_300.thumb-300x207.pngCEDEF je na samitu potpisao Memorandum o saradnji sa E3 Consulting Podgorica i pokrenuo inicijativu za osnivanje Mreže energetskih menadžera Crne Gore, u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u regiji. Drugi Samit je organizovan s namerom da se stručnoj i široj javnosti predstavi Nacrt zakona o efikasnom korišćenju energije, kojim se jasno i precizno definiše uloga energetskih savjetnika i menadžera u lokalnim samoupravama i privredi, kao i Budžetski fond za unaprjeđenje energetske efikasnosti. Zakon o efikasnom korišćtenju energije po prvi put predviđa i regulative u oblasti energetske efikasnosti u sektoru transporta. Njegov cilj je da osigura i podrži odgovorno, racionalno i održivo korišćenje energije kao i da time doprinosi sigurnijem snabdevanju energijom, smanjenju uvozne zavisnosti, povećanju konkurentnosti privrede i standardu građana. Time se ujedno stvaraju uvjeti uslovi za zapošljavanje visokostručnih kadrova i lakše ispunjenje obveza zemlje u pogledu primene OIE (obnovljivih izvora energije).

Takođe, bitan zadatak zakona je smanjivanje negativnih učinaka sektora energetike na okolinu i omogućavanje ispunjavanja obaveza prema Energetskoj zajednici i pridruženje Evuropskoj Uniji. Energetska efikasnost u Srbiji je izuzetno niska u poređenju sa prosekom u svetu i u zemljama EU. Srbija troši 2,5 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda od svjetskog prosjeka i četiri puta više od proseka u zemljama Europske Unije. Emisija gasova sa efektom staklene bašte iz energetskog sektora iznosi 76 posto. Srbija danas ima najniži stepen energetske efikasnosti u Evropi. Države zapadne Evrope po kvadratnom metru potroše oko 100 kWh energije godišnje, dok je u Srbiji potrošnja između 150 i 180 kWh. Od ukupno potrošene električne energije u Srbiji skoro polovinu potroše građani u svojim stanovima, a čak 65 posto te energije odnosi se na grejanje. (V.B.)

www.cedeforum.org

ar©tur 2021