IRT 3000

Sadržaj

e-calc mobilna aplikacija iz ENGELA

08.11.2016

ENGEL sada nudi još veću podršku kupcima s novom aplikacijom za mobilne telefone. Nakon unosa odgovarajućih parametara, e-calc automatski nudi zahtevane vrednosti s obzirom na određeni materijal i u zavisnosti od proizvoda za brizgalice, kao i ključne podatke, čime se osigurava da rad brizgalice odgovara aplikaciji u ruci.

ENGEL sada nudi još veću podršku kupcima s novom aplikacijom za mobilne telefone. Nakon unosa odgovarajućih parametara, e-calc automatski nudi zahtevane vrednosti s obzirom na određeni materijal i u zavisnosti od proizvoda za brizgalice, kao i ključne podatke, čime se osigurava da rad brizgalice odgovara aplikaciji u ruci.

.13_09_16_Lakara_150.thumb-150x150.pngPodaci o materijalu su sačuvani u programu. Na temelju njih e-calc vodi korisnika korak po korak do konačnog rezultata. Optimalne vrednosti za zahtevano punjenje cilindra, pritisak ubrizgavanja, silu zatvaranja kalupa, brzinu pomaka pužnog vijka i vreme hlađenja, izračunaju se samostalno.

Do sada je ENGEL podržavao kupce s tabletima, koje su ipak zahtevale dodatne proračune. I najmanja proračunska greška može dovesti do poteškoća kod ubrizgavanja. Tako aplikacija nudi i veću sigurnost. I manje iskusni poslužioci brizgalica mogu se osloniti na programsku opremu, kako bi našli najprimereniju brizgalicu u najkraćem mogućem vremenu. Istovremeno korist ima i poslužioc brizgalica u smislu podešavanja parametara prerade. Više vam ne treba kalkulator, i nije više potrebno ručno unošenje podataka o materijalu.

Uvek pri ruci – uvek najsavremenije
“Pametni telefon je to, što uvek imate pri ruci. Ta stalna raspoloživost je bila ono, što nas je najpre podstaklo, da razvijemo takvu aplikaciju” izjavljuje Dr. Georg Steinbichler, direktor odeljenja za razvoj tehnologija u ENGEL Austrija. ”Naš cilj je nadalje olakšavati primenu ENGEL tehnologija ubrizgavanja, uprkos povećanju njihove funkcionalne raznolikosti.”

Podaci o materijalima za tipične plastomere, koji su bili pre obedinjeni u kompaktnoj tablici, sada su memorisani u aplikaciji. Oni uključuju npr, specifičnu gustinu, temperature kalupa, vreme i temperaturu sušenja, viskoznost i činioce debljine zidova, toplotne provodljivosti i temperaturu vađenja otpreska iz kalupa, dozvoljene brzine ubrizgavanja, vrednosti entalpije i smernice gubitaka tokom preradi.

Komunikacija s kupcima ponovo pojednostavljena
“Mi vidimo velik potencijal u podršci našim kupcima i dugoročno i za naše obrazovno odeljenje s tehnologijom aplikacije”« tvrdi Wolfgang Degwerth, vođa CSD u ENGEL-u Austrija. “Zahvaljujući e-calc-u smo opet pojednostavili komunikaciju između ENGEL-a i naših kupaca, jer sad ulazimo u potpuno novo razdoblje. E-calc je jedna od prvih aplikacija, koja je napravljena za industriju prerade polimera.”

ENGEL e-calc aplikacija je na raspolaganju kod ponuđača na nemačkom i engleskom jeziku za android pametne telefone. Verzija za iOS i Windows telefone još je u razvoju.

www.lakara.si

ar©tur 2021