IRT 3000

Sadržaj

Novi način pijenja kafe

08.11.2016

Plastični materijal ecovio® društva BASF, kojeg je moguće kompostirati, počeo se primenjivati u prvoj primeni na području ambalaže. Zapravo je to prva primena materijala ecovio IS1335 uopšte.

Plastični materijal ecovio® društva BASF, kojeg je moguće kompostirati, počeo se primenjivati u prvoj primeni na području ambalaže. Zapravo je to prva primena materijala ecovio IS1335 uopšte. U saradnji s društvom Swiss Coffee Company, razvili su sistem s kapsulom za kavu i spoljašnjom ambalažom, koja čuva aromu. Materijal tako garantuje zaštitu proizvoda i kuvanje kafe u automatima za kafu, koji su pod visokim pritiskom, a istovremeno ga je moguće kompostirati.

.13_10_21_Bast_300.thumb-300x169.pngMaterijal ecovio postoji već šest godina. Biološki je razgradiv. Do sada se primenjivao pre svega za vrećice za biološki otpad i za vrtne folije. Nova vrsta materijala ecovio, IS 1335, primerena je za injekciono presovanje, pa omogućava njegovu širu primenu. Tako su s društvom Swiss Coffee Company razvili proizvod, koji će na više načina pomoći održivosti.

Društvo Swiss Coffee Company nudi od kraja 2012. godine kafu u plastičnim kapsulama, koje je moguće kompostirati, kao i automate za kafu sa imenom Beanarella. Cilj društva je naime ponuditi visokokvalitetnu kafu, koja je u skladu s visokim društvenim i ekološkim zahtevima u pogledu proizvodnje.

Pakovanje od materijala ecovio IS1335 je sastavljeno od tri sloja – spoljašnji papirni deo prekriva tanku foliju, koja predstavlja srednji sloj, dok je unutrašnji brtveni sloj načinjen od ecovio materijala. Slojevi su povezani s Basf-ovim sredstvom za lepljenje Epotal® Eco. Pakovanje štiti kafu od vlage i kiseonika, a ujedno sprečava isparavanje arome.

Društvo Swiss Coffee Company je sredinom maja 2013. za taj proizvod dobilo nagradu za inovaciju, i to za »inovativni doprinos održivosti švajcarske privrede«.

www.basf.com

ar©tur 2021