IRT 3000

Sadržaj

Krauss-Maffei povećava proizvodnju laganih proizvoda od plastomera

08.11.2016

Zbog sličnosti s klasičnim injekcionim presovanjem, proces FiberForm za proizvodnju kompozita ojačanih vlaknima, ima skoro sve poznate prednosti izrade ojačanih proizvoda s plastičnom matricom.

Zbog sličnosti s klasičnim injekcionim presovanjem, proces FiberForm za proizvodnju kompozita ojačanih vlaknima, ima skoro sve poznate prednosti izrade ojačanih proizvoda s plastičnom matricom. Kratka vremena ciklusa i mogućnost potpune automatizacije garantuju visoku efikasnost i jednostavnu integraciju procesa u postojeće brizgalice i proizvodne pogone. Potpuno automatizovana proizvodna ćelija za izradu strukturnog elementa, ojačanog na delovima, koji će biti pod većim opterećenjem, biće prikazana na sajmu K 2013.

.13_10_28_KM_300.thumb-300x225.pngKao kod drugih procesa proizvodnje kompozita, i u tom slučaju je potrebno tačno poznavanje procesnog lanca, čime je omogućena izrada proizvode ćelije, prilagođene zahtevima proizvoda i kupaca.

Srednja tačka ćelije je hidraulička brizgalica CX 300-1400 s kratkom jedinicom za zatvaranje kalupa i verzijom sa dve ploče, koja garantuje više prostora oko brizgalice, jednostavnu automatizaciju i integraciju dodatne opreme. Sve automatizovane zadatke obavljaće robot IR 300 R 233 S/K, montiran na nepokretnu ploču jedinice za zatvaranje kalupa. Ćelijom upravlja sistem MC 6.

MuCell postupak je vrlo često u primeni u automobilskoj industriji, ali i na području tehničkih otpresaka kao i delova kućanih uređaja. Pre svega na poslednjim područjima traže proizvodna rešenja, koja čuvaju izvore i tako doprinose većoj trajnosti svih životnih ciklusa proizvoda.

Potpuno električne brizgalice serije AX, koje se odlikuju visokom tačnošću i ponovljivošću u masi pri ubrizgavanju, posebno su primerene za CellForm proces, jer dodatni naknadni pritisak u tom slučaju nije potreban.

Na sajmu K 2013 Krauss-Maffei će predstaviti MuCell proces, i to u proizvodnoj ćeliji, u kojoj će biti brizgalica AX 130-750 s integrisanim robotom LRX 50. Na sajmu će po prvi put biti primenjen sistem za dodavanje materijala Trexel. Brizgalica je opremljena inovativnim sigurnosnim sistemom, koji korisniku garantuje jednostavno i sigurno upravljanje brizgalicom. Zanimljivost ćelije je, da se funkcije, potrebne za pravljenje pene, s električnim pogonom mogu izvoditi i sa otvorenim sigurnosnim vratima, a još uvek u skladu s najnovijim sigurnosnim standardima.

www.kraussmaffei.com

ar©tur 2021