IRT 3000

Sadržaj

Engel: Nadzor nad troškovima održavanja

08.11.2016

ENGEL protect i ENGEL protect+ postavljaju nove standarde u održavanju mašina za brizganje. Oba servisna paketa zaista osiguravaju one koji recikliraju plastiku od troškova popravki i povećavaju razpoloživost mašina i uređaja po osećaju.

ENGEL protect i ENGEL protect+ postavljaju nove standarde u održavanju mašina za brizganje. Oba servisna paketa zaista osiguravaju one koji recikliraju plastiku od troškova popravki i povećavaju razpoloživost mašina i uređaja po osećaju.

.14_01_20_Engel_300.thumb-300x200.pngTroškove održavanja je zaista teško planirati, posebno ako se mašine za brizganje koriste za puno različitih izradaka, tako da se zahtevi često menjaju. Novi servisni paketi korisnicima omogućavaju bezbedno planiranje. Tokom sklapanja osiguranja ENGEL protect, ENGEL će bez doplate otkloniti sve greške, koje nisu nastale zbog habanja ili rukovanja mašinom. Servis obuhvata rezervne delove, transport i tehničke servisne usluge, bez obzira na to, da li su urađene telefonskim putem ili na licu mesta. ENGEL protect+ znači još jedan korak napred i uključuje i pohabane delove. Jedini izuzetak su elementi, koji su izloženi habanju usled plastificiranja. Na taj način se oni koji recikliraju plastiku mogu osigurati od neprijatnih iznenađenja. Oba servisna paketa omogućavaju takođe uštedu vremena, kako pojedini postupci pripremanja ponude i naručivanja otpadaju – dovoljan je samo telefonski poziv.

www.engelglobal.com

ar©tur 2021