IRT 3000

Sadržaj

Arburg na sajmu Swiss Plastics

08.11.2016

Na sajmu Swiss Plastics Arburg je predstavio troškovno efikasno rešenje injekcionog brizganja za precizne tehničke delove – električnu brizgalicu Allrounder 370 E sa servoelektričnim robotom Integralpicker V.

Na sajmu Swiss Plastics Arburg je predstavio troškovno efikasno rešenje .14_03_10_Arburg_300.thumb-300x200.pnginjekcionog brizganja za precizne tehničke delove – električnu brizgalicu Allrounder 370 E sa servoelektričnim robotom Integralpicker V.

Mašine Edrive (E) sa silama zatvaranja od 350 do 5000 kN su odgovarajuće za zahtevne zadatke na području injekcionog brizganja, potrošnja energije je za 50 posto manja nego kod uporedivih hidrauličnih mašina. Na sajmu izložena brizgalica Allrounder 370 E sa silom zatvaranja 600 kN i injekcionom jedinicom veličine 170, opremljenom sa izuzetno izdržljivim cilindrom i 30-mm pužem, radila je s preciznim alatom proizvođača Stamm i izrađivala po dva 8,5-gramska kućišta za brusilice noževa u 23-sekundnom ciklu. Mašina je bila opremljena sa robotom Integralpicker V sa tri servo-ose, koje omogućavaju brzo i precizno mešanje.

www.arburg.com

ar©tur 2021